Jiné dimenze

Menu

🤖Dimenze věnovaná Transformers - Autobotům žijícím na planetě Zemi! 🤖

 

🛸🚘👊Vítejte Autoboti!👊🚘🛸

 

Naše mise je bez návratu. Země je náš nový domov.

Spolupracujeme s lidmi, stali se našimi novými přáteli.

Chráníme je před Decepticony

 

optimus 10

Závěrečné vzkazy OPTIMUSE PRIMA (Transformers 1-5)

Optimus Prime message (Transformers 1):
" With the all Spark gone we cannot return life to our planet and fate has yielded reward a new world to call home.
We live among its people now hiding in plain sight but watching over them in secret. Waiting, protecting.
I have witnessed their capacity for courage and though we are worlds apart like us there is more to them than meets the eye.

I am OPTIMUS PRIME! And I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars! WE ARE HERE, WE ARE WAITING..."


"
Nemůžeme se vrátit na naši planetu. Osud nám však přinesl odměnu, nový svět, který nazýváme domovem. Žijeme mezi jeho lidmi, skrývajíc se před jejich očima, ale dohlížíme na ně v utajení. Čekajíc na věci příští, chráníme je.
Byl jsem svědkem jejich schopnosti odvahy a i když jsme světy od sebe, jako v nás, i v nich, je víc, než se na první pohled zdá.


Jsem OPTIMUS PRIME! A posílám tuto zprávu všem přeživším Autobotům hledajícím útočiště mezi hvězdami. JSME ZDE A ČEKÁME NA VÁS... "


Optimus Prime message (Transformers 2):
" Our races united by a history long forgotten and the future we shall face together.
I am OPTIMUS PRIME and I send this message so that our pasts wil always be remembered for in those memories we live on."

"Naše rasy jsou spojené historií dávno zapomenutou a budoucností, které budeme společně čelit.
Jsem OPTIMUS PRIME a posílám tuto zprávu, aby naše minulost byla vždy zapamatována v těch vzpomínkách, ze kterých žijeme."
Optimus Prime message (Transformers 3):

" In any war there are comms between storms. There will be days when we lose faith, days when our allies turn against us. But the day will never come that we forsake this planet and its people."

"V každé válce jsou pauzy mezi bouřemi. Nastanou dny, kdy ztratíme víru, dny kdy se naši spojenci mohou obrátit proti nám. Ale nikdy nepřijde den kdy zradíme tuto planetu a její obyvatele."