Jiné dimenze

Menu

Inspirujte se slovy, která řekli jiní:

Jak funguje tato sekce? 
Citáty jsou řazeny do témat přičemž nejnověji přidané citáty jsou vkládány nahoru (hned pod název tématu).
Máte-li tedy nějaké oblíbené téma stačí se po čase sem opětovně mrknout a nejnovější přírůstky, které jste ještě nečetli, budou hned navrchu...

 

Citáty různé (povětšinou nejnověji přidané):

 
Kdykoliv nás někdo urazí a my neoplatíme stejným způsobem - zbavujeme tak svět mnoha zla.

 

Jedna dávná východní moudrost praví:
Kdo pozná tajemství zvuku, pozná tajemství vesmíru.
Síla magického zvuku OOHMMM je toho důkazem.


O životě:

 
Kdo přijímá všechno nepěkné jako poučení a všechno pěkné jako dárek, může opravdu jenom získat.

Svět je zrcadlem naší mysli.


Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí  pamatovat, co řekl.


Lék často se v našem nitru skrývá, ač žádáme o něj nebesa. 
 
 
Není nic špatného na tom, když má člověk vyhraněné  názory. Horší ale je, když nemá nic jiného.
 
 

Psi štěkají, karavana jede dál.
 

Žába ve studni neví, co je velký oceán.

 

Stáří je jen - stav mysli.

 

Moudrý neznamená být šťastný.

 

Čím méně vlastním, tím méně mohu ztratit. Kdo se nebojí ztratit život v jakékoliv situaci, nepozná strach na tomto světě.

 

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí  pamatovat, co řekl.

 
I v těch nejlepších rodinách se stane, že se člověk pohádá.

Aby se člověk radikálně změnil musí bohužel většinou spadnout dolů nebo se dostat do nějaké hodně kritické situace, kde už není vyhnutí.Do nového života ve starém oblečení nevstoupíš.


Lepší je být ostatním k smíchu než sám sobě k breku.

Buď sám sebou. Nehraj si na někoho jiného.
 
 
V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení.
 
 
Buďte rádi, že žijete, protože život vám dává příležitost milovat a pracovat a 
hrát si a hledět na hvězdnou oblohu.
 
 
Člověk má v podstatě pouze jediného soupeře v životě. Je to však soupeř z
nejtěžších. Je však nadmíru těžké na něj vyzrát. Jmenuje se vlastní EGO.
 
 
Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak 
ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude kolem nás.
 
 
Když jsi spokojený ve vlastním živote a všechny tvé potřeby jsou zabezpečeny, je načase pomáhat druhým.
 
 
Pozemský život je přijímací zkouškou do života věčného.


O své věčnosti rozhoduješ v tomto životě!
 
 
Naším jediným a nejtěžším soupeřem v životě jsme pouze MY samy. 
 
Před nikým se neponižuj, na nikoho se nepovyšuj.
 
 
Minulost už nám nepatří, budoucnost - kdo ví, jestli nějaká bude? Jediný zlomek 
času, který je nám dán a který můžeme naplnit záslužnými činy, je přítomný okamžik.
 
 
Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.
 
 
Plýtvání životem spočívá v lásce, kterou jsme nedokázali dát, v moci, kterou 
jsme nedokázali využít, v sobecké opatrnosti, která nám bránila riskovat a 
která nás chtěla ušetřit zklamání, takže jsme nepoznali štěstí.
 
 
Život je změna. Přestaneš-li se měnit, přestaneš žít.
 
 
Jeden den života má větší cenu než hora zlata. 
 
 
Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku.
 
 
Žij každý den svého života tak, jako by byl první a zároveň jako by byl poslední.
 
 
Život člověka je založen hlavně na víře, trpělivosti a lásce. Kdo má tyto tři ctnosti, dosáhne obdivuhodného cíle.
 
 
Myslíš si, že už nemůžeš dál, jsi na konci svých sil, a v tom tě naplní síly nové! A právě to je život!
 
 
Milovat, věřit, doufat. To jsou pilíře života!
 
 
Život je jako zrcadlo: usmívej se na něj, a bude nádherný, chmuř se, a bude protivný.
 
 
Být jiný je velká výhoda. Svým jednaním můžete ovlivňovat okolí protože si vás všichni všimnou. Musíte být však dostatečně silní nato, aby okolí nesemlelo vás.
 
 
Žijeme proto, abychom rostli, něco vytvořili ve prospěch druhých, třeba nějakou milou maličkost, hodnotný svazek nebo nový svět, ve kterém bude život lepší, než byl před námi.
 

 

ŠTĚSTÍ je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.
 

Žij tak, abys nikomu neškodil a druhým pomáhal.


Jestliže jste si stavěly vzdušné zámky, není vaše práce ztracena, postavite-li pod ně nyní základy.
 

Kdo nemá vlastní cíle, rád střílí do cílů jiných.

Nepřej si, aby všechno, co se děje, odpovídalo tvé vůli, ale přej si, aby se vše stalo tak, jak se stalo - a budeš šťasten.
 
Chováme se, jako by pohodlí a luxus byly největšími hodnotami.
A přitom nám ke štěstí stačí jen nadšení.

 
Dobrá rada - ta se cení, nic lepšího nad ní není.
Jak ji ale rozeznat od tolika špatných rad?

Tvař se jako blázen a bude se ti dobře žít.

Až pod tlakem konečnosti vstupuje do našeho života napětí, které člověka nutí … využívat čas svého života.

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často
přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.

Váhavost je zloděj času.

Čas, který byste ztrácely pláčem nad včerejškem raději věnujte přemýšlení o zítřku.

Člověk, který nikdy neudělal chybu, nikdy nezkusil nic nového.

Pokud tě přítel nazve oslem, hoď si na hřbet sedlo!

Není ostudou přijmout pomoc, když ji potřebujete.
Ostuda je pomoc neposkytnout, když můžete.

Neposuzuj druhého, dokud jsi nechodil tři dny v jeho mokasínech.


Často je potřeba větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním pevně stát.


Mezi naše povinnosti na Zemi patří šířit kolem sebe trochu jasu - když ne jinak, dostanete ho zpět od slunce.

Buď vždy prvotřídním provedením sebe sama, a ne druhořadou verzí někoho jiného.


Ostudy má člověk jenom tolik, kolik si připustí.
 

Nic není staršího než včerejší den.

Chtěl bych - neznamená nic,
ale CHCI - tvoří divy!

 

Co propsívá životu je dobré.
Co životu neprospívá (co život ničí) je špatné.
Tato jednoduchá definice nám může pomoci pokud si nejsme jisti, jestli to, co se chystáme právě udělat je dobrá věc.

Nesnažte se měnit lidi kolem sebe. Jděte jim příkladem. Příklad je totiž podstatou změny.


Každý den v životě je pouze jeden. Druhý takový už nikdy nebude.

 

Je dobré každý den udělat něco nového, něco jinak, protože kdo chce být trvale šťastný, musí se často proměnit.
 

Žijte každý den tak, jako by byl váš první jakoby byl váš poslední.
 

Bytí a vědomí je ve všech věcech světa, protože ony jimi jsou. Svět je nehmotný, je vyjádřen myšlenkou.

Šance zaklepe na dveře častěji, než si člověk myslí, ale většinou není nikdo doma.

Kdo si věří, nemusí se poměřovat.


 


 

O lásce:
Milující slova mají drtivý dopad.

Láska je to jediné, co můžete dělit donekonečna, a přesto se nezmenší.


Láska nemůže zahynout - vždy si najde cestu, aby se zachránila.
 
To, že láska je, je všechno, co o lásce víme.
 
Láska nedává nic kromě sebe a nedostává nic kromě sebe.
Láska nic nevlastní, ani nechce, aby ji někdo vlastnil, protože láska lásce stačí.

 
Láska především dokazuje to, že vůbec nezáleží na věcech, ale na představě, kterou o nich máme.
 
Koupit si psa je jediný způsob jak za peníze získat lásku.
 

Láska je nevyčerpatelná. Potrvá věčně. Až nic kolem nebude, zůstane jen láska. Ona je totiž prapůvodním základem všeho. Z ní vše vychází.

Základním předpokladem lásky je úcta k sobě samému. Nato nezapomínejme, abychom se nestali pod pláštíkem lásky otrokem někoho druhého.

Je velký rozdíl mezi tím: "Mít rád sebe" a "mít rád pouze sám sebe."

Chceš najít lásku?
Pak měj oči otevřené, srdce na dlani a úsměv na tváři.

Nemrač se i když jsi smutný/á, protože nikdy nevíš, kdo se může zamilovat do tvého úsměvu.

Úsměv někdy zmůže více než slova.

Strach z odmítnutí - jestliže vás nemiluje jeden člověk, bude vás milovat někdo jiný. Vždycky někdo takový existuje. Stačí jen poznávat nové lidi, nová prostředí...

 

 

O penězích a úspěchu:


Kdo začal, má již půlku hotovou!

Když se věci dají špatnou cestou, jdi jinudy.

Kdo se bojí ztráty, utíká před ziskem.

Nic není těžké, když to jako těžké neberete.

Spousta lidí vydělalo hodně peněz na tom, že samy, neumí nic, ale dokáží najít a koordinovat lidi, kteří něco umí.
A vidíte, stačí to. V tom je podstata úspěchu.

Pokud něco darujeme s očekáváním, že se nám to vrátí, není to dar, ale obchod.

Jsou dva druhy lidí. Lidé, kteří se vyhýbají neúspěchu a lidé, kteří usilují o úspěch.
Dovolte si ten luxus - riskovat úspěch.

Mnoho lidí celý svůj život promrhá na záchranu svého EGA. Ztratí tak spoustu času a energie, která by se dala využít lépe.

Pokud problém má řešení, není důvod si dělat starosti.
Pokud problém řešení nemá, pak je zbytečné si starosti dělat.

Pokud se ti cíl bude zdát příliš velký a nedosažitelný, soustřeď se jen na následující krok. Až postupně zdoláš několik takových překážek, možná si ani neuvědomíš, že už jsi dávno dosáhl toho, co jsi vlastně chtěl. 

 

 

Citáty pro duši a srdce:
 

Jetliže se osobně rozhodnete pro lásku, světlo a pozitivní jednání, nadete na vaší cestě bohaté příležitosti, jak naplnit váš potenciál.
Jestliže však zvolíte strach a negativitu, přivodíte si mnoho starostí a strastí!

 
Vše, co člověk v životě rozdá si žije svým vlastním životem a neustále narůstá. V pravý čas se to vrátí hojnější a krásnější.

Pokus se překonat sobecké a smutné myšlenky tím, že si uvědomíš svoje vnitřní slunce, světlo, ducha.

Proste Boha, Vesmír, náhodu či štěstěnu, aby Vám do cesty poslala samé dobré lidi. Stane se tak, protože si je silou vlasního vyzařování prostě přitáhnete. Jak intenzivní vroucí, upřímné a silné bude vaše chtění, takový bude i výsledek.
 
Člověk má prositi a děkovati a bude-li to činit denně, dostane vše, oč žádá.
 
Pomáhat druhým, sloužit Bohu znamená také připravovat sám sobě radost a sloužit svému vlastnímu Božství v lásce a štěstí. Mnoho lidí na to zapomíná.

Nenávist k sobě vede k nenávisti k druhým.

Kdykoliv si uvědomíš nějakou negativní myšlenku, ihned ji rozpusť ve světle a lásce.

Charisma vychází z duše.
 
Někdy se dobrý pocit u srdce vyplatí víc než návštěva kosmetického salónu. 
 

 

Spisovatelské citáty:


 

Největším triumfem spisovatelů je, když přimějí k myšlení ty, kteří jsou toho schopni.
 
Jeden jediný ucelný článek je nad tisíc výpisků jenž nedojdou uplatnění, byť bys nad nimi strávil(a) půl života. 

Poezie je pamětí světa, podvědomím rodů, předjímatelkou budoucna.

 

Citáty autorské nebo-li podepsané:


 

Nikdy jsem nelitoval energie, nepohodlí nebo obavy z toho, že se ztrapním k tomu, abych zjistil jestli mi určitá věc bude stát za to.
Jirka Korn (herec a zpěvák)

 

Ve světě člověka bude navždy platit dokázaná nutnost placených tleskačů.
Honoré de Balzac (francouzský spisovatel)

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
Jan Werich (legenda českého divadla, polovina slavného dua Voskovec+Werich)

 

 

Citáty pro sportovce:


 "Každý by měl v něco věřit. Já věřím v Boha. Jsem silně věřící. Před každým zápasem Bohu děkuju za to, že mi umožňuje hrát fotbal a že chrání zdraví moje a mojí rodiny." 
 
Philippe Coutinho (brazilský fotbalový záložník)
 
 
 
"Kdo chce hodně dokázat, musí si dávat ty nejvyšší cíle."

Pavel Nedvěd (fotbalista, držitel Zlatého míče)
 


 
 

"Jsem přesvědčený o tom, že důležitější než talent je síla vůle. Talent sice můžete dostat do kolébky, ale pokud k tomu nepřidáte touhu a zápal, nikam se nedostanete.“

Pavel Nedvěd (fotbalista, držitel Zlatého míče)

 

„Doufám, že můj životní příběh obyčejného kluka z malé vesnice (ze Skalné u Chebu) pomůže někomu, kdo si třeba jen na vteřinu pomyslí, že něco zvládne.
Nikdy jsem se nevzdal. Není to snadné, ale dá se to dokázat. Když jsem to dokázal já, vy to dokážete také.“

Pavel Nedvěd (fotbalista, držitel Zlatého míče)

 

„Já si myslím, že můj život je obyčejný i mimořádný zároveň právě proto, že jsem se na své cestě k cíli nenechal ničím rozptylovat, a nikdy jsem se nešetřil. Protože jsem tomu dal všechno, nezůstal jsem stát na místě a nikdy jsem se nepřestal snažit.“

Pavel Nedvěd (fotbalista, držitel Zlatého míče)

 

      

 

„Moje rada mladým fotbalistům je jednoduchá. Musíte chtít! Talent je užitečný, ale neznamená všechno. Je to vše o píli a dřině. Musíte si umět odříkat. Jestli někdo chce být v tomhle sportu (fotbalu) alespoň trošku dobrej a chce něčeho dosáhnout, musí tomu dát všechno – musí chtít a musí dřít! Pak to přijde. Vždycky to přijde.“

Lumír Mistr (fotbalista, 6 mistrovských titulů se Spartou)

 

„Potkal jsem v kariéře lepší fotbalisty, než jsem já, přitom se nikam nedostanou. Naopak jsem viděl hodně hráčů, kteří tak dobří nebyli, a najednou hrají v zahraničních ligách a mají úspěšnou kariéru.
Není to jenom o talentu. Je to i o tom, kolik toho kdo obětuje pro sport.“ 

Daniel Kolář (fotbalista, 6 mistrovských titulů , reprezentant ČR)
 

Stará zranění a dřívější porážky tvoří podhoubí, z něhož lze čerpat energii k výkonu.

Citáty vtipné:


  
Nejde o to, jít hlavou proti zdi, nýbrž o to, najít očima dveře.
 
 
Šance zaklepe na dveře častěji, než si člověk myslí, ale většinou není nikdo doma.
 
 
Zábavný na budoucnosti je fakt, že jednou ji budeme řadit k starým časům.
 
 
Dentální paradox lháře:
Je možno mít všechny zuby pravé a úsměv přesto falešný.
 
 
Kdo nic neví, musí všemu věřit.

 

NEW AGE citáty:

 
Buďte jako hromosvody.
Zaveďte do země Světlo.
Přeměňte je do čisté lásky
a čekejte na explozi!