Jiné dimenze

Menu

Jak vzniká tato úžasná grafika Kelly, čarodějky

Kella
Dimenze: Kella - čarodějka lásky

Autor: Petr Matějček
Datum: 20. února 2024

kella 110KELLA KLENOTKella sexy 8Kella sexy 20Kella sexy 5Kella horse

K 11k 12K15KELLA ELFkella sce

Kella romantic 10kella romantic 2Kella romantic 4Kella romantic 5Kella romantic 8KELLA SVICENKella sexy 16

Dovolím si tvrdit, že grafika pro naši čarodějku je na světové úrovni. Naše spokojenost je vesmírná. Hledat ilustrátora, který by dokázal takto krásně namalovat naše postavy by bylo těžké. Kromě Erika Codla v ČR takový není. Navíc by stál spoustu peněz a pracoval pomalu.
Grafiku nám tvoří AI - umělá inteligence.
Našli jsme si zahraniční tvůrce, kteří vytváří za pomoci AI tyto obrázky. Navázali jsme s nimi spolupráci a oni jsou schopni nasekat nám doslova neskutečné množství obrázků na výběr. Stovky.

To je obrovská výhoda moderní doby. Některé obrázky pak vznikají podle našich požadavků - jiné vybíráme z jejich portfolia a pro mě, jako pro autora, jsou inspirací pro postavy, které mohu napsat doslova podle nich.
Příkladem je GLORIANA RAVEN.

 

U již napsaných, pevně definovaných postav, hledáme shodu.
Příkladem je DOMINA.
Máme v příběhu již napsanou DOMINU a pro její charakter se hledala grafika. Našli jsme, v nabídce našich kolegů ze zahraničí, toto a nebylo třeba již hledat grafiku jinou. Tato DOMINA je perfektní. Jak jste asi pochopili jde o postavu zlou, zápornou. Legrace s ní opravdu není:

Domina BlueDomina Blue 2

Z DOMINY se dokonce, pod vlivem grafiky, stala DOMINA BLUE.

Tak takto to tvoříme. Moderní technologie AI nám umožňuje posunout hranice zejména v rychlosti i kvalitě tvorby směrem, který mne vyhovuje. Směrem do jiné dimenze.

 

Svoboda

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Úterý 20.února 2024, No89

Slovo pro dnešní den:

Mnoho lidí bojuje se závislostí na něčem. Možná jste se pokusili přestat, ale bez úspěchu. Myšlenky vám řekly, že jste právě tím, kým jste - otrokem nějaké závislosti. Stáváte se tím, co děláte. Proto je nutné uvědomit si kdo OPRAVDU jste! Jste děti Nejvyššího Boha. Nebyli jste stvořeni, abyste byli závislí. Byli jste stvořeni, abyste byli svobodní, a toto je den pro průlomy. Prohlašuji, že jste svobodní v Kristu. To, co vás drželo v minulosti, už vás nebude zdržovat. Právě teď se uvolňují řetězy; zdi se boří. Chystáte se vkročit do svobody, kterou jste nikdy neviděli. To, co bývalo bojem, bude snazší. Touha po této závislosti bude stále menší a menší. Síla toho, co proti vám přichází, byla odříznuta a její moc nad vámi skončila. Nyní každý den mluv o vítězství nad svým životem. "Bože, děkuji Ti, že jsem volný." Stanu se vším, čím jsi mě stvořil."

Modlitba pro dnešní den:

Bože, děkuji Ti, že když Kristus zvítězil nad smrtí na kříži, zlomil moc každé negativní věci, která se mě snaží zadržet. Děkuji, že jsem volný a řetězy padají. Věřím a prohlašuji, že zdi negativity se boří. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Teď je ten čas

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 19.února 2024, No88

Slovo pro dnešní den:

Někdy si myslíme, že nám dochází čas na splnění snu. Možná si myslíte, že jste udělali příliš mnoho chyb, propásli svou šanci nebo jste příliš staří. Takhle se asi Caleb cítil. Čtyřicet let byl držen mimo zaslíbenou zemi kvůli negativní zprávě ostatních deseti špiónů. Byl odvážný a poslušný. Vypadalo to, že ostatní lidé zastavili jeho sen. Ale to, co Bůh slíbil, splní. Když bylo Kálebovi pětaosmdesát let, Bůh řekl: „Nezapomněl jsem na tebe. Řekl jsem, že půjdeš do země zaslíbené, a teď je ten čas."
Ještě není pozdě, abyste se stali vším, čím jste byli stvořeni. Bůh nezapomněl na sny, které ti vložil do srdce. Nedochází vám čas; utíkáte v čase. Bůh řídí tvé kroky. Nepřišli jste o to, co je nejlepší; nebyl ten správný čas. Chystáte se vstoupit do některých nejlepších příležitostí, nejlepších vztahů, nejlepšího zdraví a nejlepších zdrojů.Modlitba pro dnešní den:

Bože, děkuji Ti, že ať už se Tvůj slib v mém životě naplní dnes nebo za několik let, splníš ho v pravý čas pro mne. Děkuji, že i já mohu říci: ‚Bože, dej mi co mi patří.‘ Prohlašuji, že každý obr, každá překážka, která stojí v cestě, bude poražena. V Ježíšově jménu, Amen."


Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Přeloženo do češtiny: Camouflage - Love is a shield / Láska je štít

Dimenze: Cover songy
Autor: Petr Matějček
Datum: 17. února 2024

 

Do našeho krásného jazyka jsem lokalizoval další písničku - LOVE IS A SHIELD.

Za lásku se dá skrýt, jenže vy to neděláte. A proč? Protože vás to nikdo nenaučil, nikdo vám to neřekl. A právě tato písnička se vám to snaží říct.Láska může být štít, když jí vybudíte a když budete chtít, aby tomu tak bylo.

JAK TO PROVéST?

Myšlenkou, vůlí, vizualizací, přáním, modlitbou, cítěním, chtěním...

Možností je hodně. Každý si přijde na ten svůj nejvhodnější způsob. Láska vás obklopí a máte klid. Jste frekvenčně nad zlem tohoto světa. Jako pod štítem. Kdo to pochopí - dobře pro něj.

👇Tak to je a tohle platí. Láska vás skryje, bude vaším štítem, když bude potřeba:👇

ONE LOVE - ONE GOD

💖LOVE IS A SHIELD💖

Láska je štít, za který se můžeš schovat
láska je prostor, který tě dělá lepší
A když někdy zavřu oči,
moje mysl rotuje jak ve spirále

Láska je děcko v náručí mámy
Láska je tvůj žár, který chci prodýchat
A když někdy zavřu oči,
moje mysl začne bláznit


Určujte směr svého života – slovy!


Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pátek 16.února 2024, No87

Slovo pro dnešní den:

Věděli jste, že slova, která dnes mluvíte, určují směr vašeho života? Pokud chcete vědět, jací budete za pět let, poslouchejte, co o sobě říkáte. "Nikdy se neuzdravím. Tuhle závislost nikdy nezlomím. Nikdy se z tohoto neúspěchu nevzpamatuji." Prorokujete svou budoucnost. Nemůžete mluvit o porážce a mít vítězství. Nemůžete mluvit o nemoci a mít zdraví. Nemůžete mluvit o nedostatku a zažívat hojnost.
Věnujte pozornost tomu, co říkáte o sobě, své rodině, svých financích a svém zdraví. Staneš se tím, co neustále říkáš. Proto je tak důležité osvojit si zvyk mluvit vítězně ve věcech svého života. Celý den říkejte, co o vás říká Bůh: „Jsem požehnán/a. Jsem silný/á. Jsem zdravý/á. Jsem obklopen/a přízní. Stane se mi něco dobrého. Dnes se uděje zázrak..."

Plodem těchto slov je požehnání, přízeň a hojnost. Nestačí si to jen myslet; dáváme život naší víře tím, že ji vyslovujeme. To je prorokování vítězství.

 Modlitba pro dnešní den:

Bože, děkuji Ti, že má slova mají moc pomoci nastavit směr mého života. Pomoz mi dát hlas mé víře tím, že budu mluvit slova života a požehnání nad sebou samým a nad mou budoucností. 
V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Tíha slávy

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Čtvrtek 15.února 2023, No86

Slovo pro dnešní den:

Sláva znamená čest, přízeň a vliv. Máme tyhle věci rádi, ale ne vždy si uvědomujeme, že to s sebou nese nějakou váhu. Pokud na to nejste připraveni, laskavost nebude požehnáním, bude to zátěž. Než nám Bůh svěří tíhu slávy, musíme projít několika zkouškami. Zpoždění, zklamání a špatné situace jsou testy nařízené Pánem. Budeš dobrý k lidem, kteří nejsou dobří k tobě? Zůstanete ve víře, když budete přehlíženi kvůli povýšení nebo neúspěch zpomalí vaše sny? To vše jsou příležitosti, jak Bohu dokázat, že dokážete zvládnout tíhu slávy.
Když pochopíte, že Bůh používá obtíže k tomu, aby nás připravil, prodloužil naši víru, aby nás změnil, nebudete si stěžovat, když věci nejdou podle vašich představ. Uvědomíte si, že to plní účel. Když děláte správnou věc, když se děje špatná věc, připravujete se nést tíhu slávy. To je důvod, proč Bůh neodstraní všechno okamžitě, takže buďte trpěliví.Modlitba pro dnešní den:

Bože, děkuji Ti, že potíže, kterým čelím, jsou dočasné a působí ve mně věčnou tíhou slávy, kterou nelze srovnávat. Děkuji Ti, že Tvé plány se mnou jsou dobré a ještě větší přichází. Věřím, že to zvládnu a budu lepší. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Odteď už vím

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Středa 14.února 2024, No85

Slovo pro dnešní den:

Čelíte těžkostem, které se vám zdají příliš velké? Možná vás ani ve snu nenapadlo, že budete bojovat s nemocí, že vaše manželství bude mít problémy nebo vás společnost nebude potřebovat. Bůh říká: „Stále to mám pod kontrolou. Není to pro mě překvapení." Už má připravené řešení – správné lidi, léčení, povýšení, průlomy.
Naučil jsem se rozpoznat, že Bůh je se mnou spokojený ne bitvami, které zastavil, ale bitvami, které mě nezastavily. Boží přízeň nemůžete soudit podle bitev, kterých jste se nezúčastnili, ale podle bitev, kterými vás provázel. David říkal: "Vím, že Bůh má ve mně zalíbení, protože v době zkoušek pro mě porazil mé nepřátele." Písmo říká, že projdete ohněm a nespálíte se, projdete vodami a neutopíte se. Nenechte se odradit tím, čím vás Bůh vede. Nedovolí, abyste se dostali do potíží, ze kterých vás nemůže vyvést.Modlitba pro dnešní den:

Bože, děkuji ti za historii, kterou s tebou mám, a za to, že jsi pokaždé nedovolil nepříteli, aby nade mnou zvítězil. Děkuji Ti za všechny chvíle, kdy jsi mi ukázal, že jsi se mnou spokojený. Díky tomu vím, že zvítězím. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Zapomenutý klenot – East 17: HOUSE OF LOVE

Dimenze: Cover songy
Autor: Petr Matějček
Datum: 13. února 2024

 

Objevil jsem znovu, pro mě, zapomenutý klenot. Mega hit devadesátek – East 17 – House of love (Dům lásky). Tehdy se mi písnička líbila, hráli ji všude, ale to jsem netušil, protože jsem neuměl Anglicky, jak hluboké je v ní poselství. Jak neskutečně dobrý, a jak se dnes ukázalo, NADČASOVÝ text v ní je. V té písni je pravda.
Písnička z před třiceti let mne oslovila tak, že přidávám můj překlad a uvažuji, že ho lokalizuji do češtiny, tak aby to sedělo, frázovalo a někdo si to mohl převzít a nazpívat to. Bylo by hezké šířit toto poselství v češtině.


Války nezastaví žádný politik, protože ten má nacpané kapsy úplatky od zbrojařských firem. Války zastaví jen to, pokud budeme všichni na této planetě společně IN THE HOUSE OF LOVE.
Protože pak nebude nikdo chtít zabíjet druhého.
Proč by to dělal, že?
Ať v roce 0 nebo v roce 2024.

👇Tak to je. Takže platí:👇

ONE LOVE - ONE GOD

EVERYBODY IN THE HOUSE OF LOVE

Problém vás nemůže najít

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Středa 14.února 2024, No85

Slovo pro dnešní den:

Všichni máme věci, které se proti nám staví – nemoc, ztráta klienta, lidé, kteří nás nemají rádi. Je snadné žít v obavách a přemýšlet, jak to dopadne. Ale David píše, že v době soužení nás Bůh skryje. Neříká, že nebudeme mít potíže. Mohou přijít potíže, ale Boží slib je, že nás skryje. Udělá tě neviditelným pro nepřítele. Myšleno obrazně, samozřejmě.
Ani nevíte, kolikrát přišly potíže, ale nemohly vás najít. Nemoc měla na sobě vaše jméno, ale když se objevila, byli jste neviditelní. Ta nehoda byla poslána, aby vás zničila, ale když dorazila, nebyli jste nikde k nalezení. Vy jste o tom nic nevěděli. Prostě jste trávili svůj den, dělali jste to nejlepší, a síly, které vás měly zastavit, potíže, které vás měly porazit a způsobit vám velkou bolest, na vás neměly žádný vliv. Proč? Pro nepřítele jste byli neviditelní. 

Modlitba pro dnešní den:

Bože, děkuji Ti za Tvůj slib, že mě ochráníš, když přijdou potíže. Děkuji, že jsem pro nepřítele neviditelný. Děkuji ti, že moje děti, moje zdraví, moje finance, moje manželství a mé sny jsou pro nepřítele neviditelné. Budu žít z pozice míru. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

PzJD👽117/A: Planeta šťastných lidí (verze A)

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 12. února 2024

Povídka z jiné dimenze - vždy v pondělí, PREMIÉRA v 19:00 hod.

Je v tobě velikost

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 12.února 202, No83

Slovo pro dnešní den:

Když se Mojžíš narodil, bylo na něm něco zvláštního. Jak vyrůstal, cítil, že jeho osudem bylo vysvobodit Izraelity z otroctví. Měl dobré úmysly, ale udělal chybu a nakonec se musel čtyřicet let skrývat. Dokážu si představit, že by mohl nosit nálepky: ten co selhal, lůzr, outsider, odpadlík, ale hluboko uvnitř slyšel ten tichý hlásek, který mu říkal: „Nejsi obyčejné dítě. Je v tobě velikost." A když přišel jeho čas vysvobodit Izraelity, uvěřil tomu, co Bůh řekl, a naplnil svůj osud.
Jen to, že jste udělali chyby, váš osud nezastaví. Jste dítětem Nejvyššího Boha. V žilách vám proudí královská krev. Jste korunováni přízní. To, co se vás snaží zastavit, nemá šanci. To, že je Bůh s vámi, je víc než kdyby byl celý svět proti vám. Někomu se váš sen může zdát příliš velký, ale vám ne. Nejste obyčejné dítě. Bůh do vás vložil velikost. Jste předurčeni zanechat svou stopu na tomto světě. Tak se nebojte to udělat...Modlitba pro dnešní den:Bože, děkuji Ti, že jsi mi svěřil dary, talenty a sny. Děkuji Ti, že mám v sobě velikost, protože jsi ji tam dal. Pomoz mi vyjít z úkrytu a uvolnit to, čím jsi mne obdaroval. Věřím, že nejsem obyčejné dítě, protože jsem Tvé dítě. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Otevřena dimenze COVER SONGY


Dimenze: COVER SONGY

Autor: Petr Matějček
Datum: 11. února 2024

👇Nová dimenze spuštěna. Možno do ní nahlédnout zde:👇

 

🎸COVER SONGY🎸

 Grafika plus ukázka ke kapitole "Kella a princ"

Kella
Dimenze: Kella - čarodějka lásky

Autor: Petr Matějček
Datum: 09. února 2024

Před víkendem pro inspiraci - grafika plus ukázka textu z kapitoly👇

 

Kella a princ

Kella čekala co bude. Byla nedobrovolným vězněm a pokyn služky, která jí pomáhala se vykoupat, navoněla ji zváštním parfémem a převlékla do přitažlivé róby, která zcela odhalovala ramena a do značné míry i vnady zněl, aby se připravila na příchod prince. Kella nevěděla přesně, co to má znamenat. Tušila to. To, do čeho jí služka oblékla a jak si dávala práci s úpravou výstřihu byl více méně signál k tomu, co by se mělo odehrát.
Kella se usmála. Svým smutným, podmanivým úsměvem.
Cítíla seběvědomí, které již posbírala po všech těch dobrodružstvích od doby kdy opustila otcův hrad. Byla sice vězněná, ale jen proto, že chtěla.
S princem si pohraje. A dnes tak, jak ještě nikdy. Těšila se na to.
Odhalila svůj výstřih ještě více, aby působil svůdněji a posadila se rovnou na postel. Koketně přehodila nohu přes nohu a nechala krajky spadnout přes stehna. Dojem, který chtěla vyvolat byl dokonalý. Byla spokojena a v tom zaslechla na chodbě kroky. Nebylo pochyb, že to jsou kroky princovi. Uvědomila si, v tu chvíli, že se učí pracovat s láskou přesně tak, jak její otec čaroděj chtěl.
Vzpoměla si na něj a na jeho slova. To jí dodalo odvahu a utvrdilo ji v rozhodnutí, co udělat s princem.
Ostatně už ani nebyl čas měnit plán, protože princ právě vstoupil do dveří, pohlédl na ni svůdně, zhluboka se nadechl a zvučným hlasem řekl: "Sluší vám to, má drahá."
Kella se podmanivě usmála, pak pomalu a ladně zvedla svou půvabnou ruku, luskla prsty a vyvolala překvapivé kouzlo...

           Kella sexy 14             Kella sexy 20            

Knihu Kella, čarodějka lásky poptávejte zde: jinedimenze(zavináč)protonmail.com                                                       

Trpělivost růže přináší

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pátek 09.února 2024, No82

Slovo pro dnešní den:

Davidovi bylo sedmnáct let, když ho prorok Samuel pomazal, aby se stal příštím králem Izraele. Zajímavé je, že se David toho dne vrátil k práci na pasteveckých polích a králem se stal až o třináct let později. Když vám Bůh dá slib, vždy bude existovat čekací doba. David byl pomazán, ale nebyl jmenován. Musel projít obdobím zkoušení, obdobím testování. Zahrnovalo to péči o ovce, opovržení otcem, zesměšňování jeho bratrů a pronásledování pouští králem Saulem, který ho chtěl zabít.
Stejně jako u Davida možná víte, že jste pomazaní. Bůh vám do srdce vložil zaslíbení, ale vy ještě nejste jmenováni. Jste v testovací sezóně. Pokud budete neustále procházet zkouškami, nezahořknete, protože vám lidé udělali špatně, nevzdáte se, protože to trvá dlouho, nepolevíte, protože se věci nezlepšují, vstoupíte do plnosti toho, co má Bůh v zásobě. Věřte. Buďte trpěliví.Modlitba pro dnešní den:

Bože, děkuji Ti, že v mém životě neustále pracuješ na formování mého charakteru a připravuješ mě na další úroveň, kterou pro mě máš. Děkuji ti za období zkoušek, kdy dokazuješ mou věrnost. Věřím, že mě bereš výš, abych byl použit pro Tvou slávu. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Kella - nová grafika

Kella
Dimenze: Kella - čarodějka lásky

Autor: Petr Matějček
Datum: 08. února 2024

Dorazila nová grafika naší svůdné čarodějky. Nemůžeme ukázat všechno, protože byste se začervenali a navíc pohledem na krásná těla našich postav, z příběhu o lásce ve všech podobách, se pokochají jen ti co si zaplatí, ale i tohle je pěkné - na ochutnávku😉


  Kella horse    kella sce                                                                                   

 

 

Neobyčejná víra

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Čtvrtek 08.února 2024, No81Slovo pro dnešní den:

Joshua požádal  Boha, aby zastavil slunce, což se nikdy předtím nestalo. A Bůh mu řekl: "Joshuo, pokud jsi dost odvážný se na to zeptat, já jsem dost odvážný, abych to udělal." Jeho neobvyklá víra vyvolala úsměv na Boží tváři. Bůh přerušil celý vesmír, protože jeden člověk měl neobvyklou víru.
Neobyčejná víra je nad a za hranicí možného. Dodává vám odvahu a sebevědomí věřit ve výjimečné a vykročit do neznáma. Věříš, že Bůh dokáže cokoliv? Průměrná víra říká: "Bože, pomoz mi přežít tuto recesi." Neobvyklá víra říká: "Bože, věřím, že mi uprostřed této recese prospěješ." Neobvyklá víra říká: "Nejenže se dostávám z tohoto problému, ale vycházím z toho lépe než předtím." Jsi dítětem Nejvyššího Boha, takže buď plný neobyčejné víry a ona se ti zjeví ve tvém životě.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti, že jsi mi dal všechny důvody, abych měl neobyčejnou víru, se kterou se mohu dostat výše a dál. Děkuji Ti, že Ti mohu věřit ve výjimečné a vykročit do neznáma. Věřím, že mě vedeš vpřed do plnosti mého osudu. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Víla z Vyšehradu - kniha, napsáno již 80%


Dimenze: Víla z Vyšehradu

Autor: Petr Matějček
Datum: 8. února 2024

Příběh je rozšířen, dopsán do celé knihy. Situace se tak vyvinula. Původně jsem myslel, že se to vydáním příběhu na internet, v rámci každopondělních Povídek z Jiné dimenze, uzavře, ale nestalo se tak. Všechno jelo dál, někdy i mimo moji logickou kontrolu, což je stav zamilovanosti, který způsobí věci neplánované. S tím hezkým a někdy bohužel i bolestivým. Taková je láska.
I to byl důvod proč ten příběh dopsat. Má sílu. Pro mne velkou. Myslím, že se mi podařilo tuto sílu dát do slovíček, do vět, do příběhu. Tím pádem by mohl mít smysl, pro jiné srdce, která ho mohou sdílet. Prožít si ho. Procítit, na některých místech proplakat, jinde čerpat z lásky, kterou je prodchnutý. Pro mě to byla motivace. To je to, co mě hnalo. Chtěl jsem ten příběh napsat chladnému světu navzdory a zajímá mne, co svět na to.

Už mohu lehce hodnotit. Je napsáno 80% procent, v podstatě to nejdůležitější. Všechny nosné, emočně náročné a výživné scény. Budu dopracovávat jen spojováky a možná dodávat nějaké scény pro případ, že by se hodně povedly, ale nemám v plánu již natahovat základní linii.

Pokud opět osud nezasáhne. Čaroděj Landa už zase hrozí dalšími žalobami. :))) Dělám si legraci, ale trochu na tom něco je.

A to je přesně princip té knihy. Vzal jsem to, co jsem opravdu prožil, spisovatelskou fantazií vše pospojoval do příběhu, aby měl nějakou vypravěčskou kvalitu, přidal trochu tajemna a výsledek si budete moci brzy přečíst.

Bylo to emočně náročné, ale krásné. Láska, magie, náhodné situace rovnající se zázraku, milování, trápení, naděje, zrada, usmiřování, toužení, zloba, násilí, chlast, závist, žaloby... Všechno tam je. Kdo bude chtít vědět jak to bylo - může si knihu koupit.
Při jejím psaní mi pomáhal život a vymyslel skvělý scénář. O to je pro mne tato kniha cennější.

 

Protože je to však věc velmi osobní, do které jsem zatažený svým jménem a zatahuji do něj jména jiných, byť je vše zahaleno tajemným příkrovem pohádky, VÍLA Z VYŠEHRADU PŮJDE NA PLACENOU PLATFORMU.
Nebude uveřejněna na internetu.


Má se to tak. Pro každou lásku musíme něco obětovat. Musíme investovat do našich vztahů a, ač nehovořím primárně o penězích, v případě mého příběhu, pokud ho někdo bude chtít se mnou sdílet a prožívat - bude muset peníze investovat. Tím dává najevo, že si váží toho všeho. I láska totiž má svoji cenu. To jsem si uvědomil. To mne naučila Víla z Vyšehradu. A jsem za to rád.

 

Knihu snad stihneme vydat ještě na jaře 2024 nebo určitě po prázdninách
Nebudete tedy na ni čekat dlouho
Předobjednávky na knihu zde: jinedimenze(zavináč)protonmail.com

Úvodní příběh ke knize aneb jak to všechno začalo:           Soundtrack k příběhu:

Chraňte své srdce a mysl

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Středa 07.února 2024, No80

Slovo pro dnešní den:

Stejně jako jsou určité chemikálie, hormony a bakterie v našich potravinách, které se mohou hromadit v našem těle a být škodlivé, existují všechny druhy toxických myšlenek – hořké, cynické, negativní myšlenky – které se mohou hromadit ve vaší mysli a dělat špatné věci. Stanou se součástí toho, kým jste. To je důvod, proč Písmo říká, aby byla ochrana vašeho srdce a mysli nejvyšší prioritou. Pokud jste těmto myšlenkám dovolili zakořenit, otráví vaši budoucnost a naruší vaše vztahy.
Je důležité, abyste si vyčistili mysl od hořkosti, nízkého sebevědomí, negativních slov, odsouzení z minulých chyb a jiných špatných věcí, které se snaží stát se vaší součástí. Musíte se rozhodnout, že než se dále zabývat těmito myšlenkami, budete se zabývat tím, co o vás říká Bůh. Pokud udržíte svou mysl naplněnou myšlenkami naděje a víry, tyto toxické myšlenky budou slábnout a zanedlouho na vás nebudou mít žádný vliv.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti, že mé srdce a mysl mohou být Tvým Slovem očištěny a obnoveny. Děkuji za pravdu, která mě osvobozuje. Prohlašuji, že již nebudu meditovat o negativních, odsuzujících myšlenkách, ale pozastavím se nad tím, co o mně říkáš. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Toto je ten den

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Úterý 06.února 2024, No79

Slovo pro dnešní den:

Na Davida byl vytvářen tlak, lidé ho pomlouvali, měl rodinné problémy, ale uprostřed toho všeho napsal dnešní Písmo. Kdyby informoval o svých poměrech, řekl by: "Pán učinil tento den, ale já mám tolik problémů." Místo toho David prohlašoval svou víru: „Navzdory opozici, lidem, kteří o mně lžou, nebo mé rodině, která ve mě nevěří, budu tento den šťastný."
Chcete-li být šťastní, musíte být šťastní schválně, protože dojde ke zradám, zpožděním a všem druhům věcí, které vám mohou způsobit, že budete žít kysele. Musíte říci: „Nedovolím, aby mi radost ukradlo to, co nefunguje, nepřejícní lidé nebo problémy. Budu se radovat. Budu rád. Tento den budu žít šťastně." Vězte, že vaše vůle je silnější než to, jak se cítíte. Nejprve se musíte rozhodnout, pak přijde štěstí. Ovládáte své štěstí. Není to na nikom jiném. Můžete být tak šťastní, jak jen můžete být. Je to na vás.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti, že jsi mi dal tento den jako dar žít pro Tebe. Děkuji ti, že moje dnešní štěstí nezávisí na nikom jiném ani na vnějších okolnostech. Budu se radovat a radovat a tento den využiji naplno. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Nerušte Boží požehnání omezeným myšlením

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 05.února 2024, No78

Slovo pro dnešní den:

V době, kdy v zemi panoval velký hlad, Izák zasadil úrodu a sklidil stonásobek, „protože mu Hospodin požehnal“. Stal se tak bohatým a úspěšným, že na to jeho filištínští sousedé přihlíželi se závistí. Bůh ti chce požehnat takovým způsobem, aby ti ostatní záviděli, aby chtěli to, co máš ty. Ve vašem životě je požehnání, které způsobí, že se stanou věci, které vzdorují přesile, a tam, kde vynikáte, si lidé všimnou, že je na vás něco jiného. Když zakolísají oni, vy uspějete. Když si stěžují, vy chválíte. Když se bojí, jste v klidu. Jste příkladem Boží dobroty. Jste požehnáni takovým způsobem, že můžete být požehnáním pro ostatní. Nejenže plníte své sny, vidíte přetékání, nastavujete nové standardy, ale pomáháte ostatním stoupat výš.
Nerušte Boží požehnání omezeným myšlením. Stále věřte a dělejte správnou věc. Tvůj čas přichází. Stejně jako u Izáka se Bůh projeví ve Tvém životě.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti za příslib Tvého požehnání pro můj život, který je nadpřirozený. Věřím, že mě nasytíš i uprostřed hladomoru a uděláš ze mě příklad své dobroty pro ostatní. Budu i nadále dělat správnou věc a očekávám, že se v mém životě projevíš. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

PzJD👽116: Herefordský zázrak

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 05. února 2024

Povídka z jiné dimenze - vždy v pondělí, PREMIÉRA v 19:00 hod.

Vzkaz Landovce

Dimenze: Láska
Autor: Petr Matějček
Datum: 3. února 2024

MILUJI TĚ, STÁLE R. LANDOVÁ. Co bylo, bylo. Jedeme lásky-level 2! :)) ❤️


Petr

Buď hluchý k tomu, kdo ti nevěří

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pátek 2.února 2024, No77

Slovo pro dnešní den:

Někdy toužíme po tom, aby nám někdo z rodiny věřil a fandil nám nebo aby nás povzbudil přítel, ale je to přesně naopak. Budou lidé, kteří jsou vám blízcí, kteří si nemyslí, že můžete dosáhnout toho, co vám Bůh vložil do srdce. Musíte říci jako Pavel: „Co když nevěří? Miluji je, ale k jejich nevíře budu hluchý." To jsou testy, kterými musíme projít. Nepotřebujete, aby ve vás věřili. Buďte uctiví, ale buďte hluší k jejich nevíře. Čím rychleji se toho zbavíte, tím lépe. Pokud se tím budete zabývat, stane se to lží, která infikuje vaše myšlení. Nemůžete myslet na porážku ve své mysli a zažívat vítězství. Nemůžete myslet na nemoc a mít zdraví. Nemůžete přebývat v myšlenkách na nedostatek a mít nadbytek. Infekci udržíte mimo tak, že se budete zabývat tím, co o vás říká Bůh: „Jste silní, talentovaní a cenní. Vaše budoucnost je jasná. Vaše sny jsou na cestě."Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti, že mohu převzít kontrolu nad svým myšlenkovým životem a přestat dovolit negativním myšlenkám, aby vstoupily. Děkuji Ti, že mohu být hluchý k nevíře, která mi přichází do cesty od lidí v mém životě. Pomoz mi být uctivý, ale pomoz mi zbavit se všech lží, než nakazí mé myšlení. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Jednání s obtížnými lidmi

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Čtvrtek 1.února 2024, No76

Slovo pro dnešní den:

Vždy budete mít ve svém životě někoho, kdo je otravný a leze vám na nervy. Může to být žárlivý spolupracovník, hrubý soused nebo kritický příbuzný. To, jak zvládnete otravné lidi, určí, jak vysoko půjdete. Pokud se k nim budete chovat tak, jak oni jednají s vámi, uvíznete. Pokud jsou neuctiví a vy budete neuctiví také, zabrání vám to jít dál.
Apoštol Pavel říká, že zlo přemáháme dobrem. Nikdy nepřekonáš neúctu větší neúctou. Nikdy se nedostanete dopředu tím, že budete druhým dělat to, co oni dělají vám. Je to test vašeho charakteru. Bůh vidí, v čem vám může důvěřovat. Zůstaneš nad věcí, přehlédneš urážku a budeš laskavý ve své odpovědi? Každý den máte limitované procento emocionální energie pro své sny, pro dosažení svých cílů, pro radost ze své rodiny. Proč ztrácet spoustu energie rozčilováním se, žítím uraženě, přemýšlením o tom, co kdo o vás řekl ve snaze to změnit, ač je to zbytečné. Neutrácejte energii za věci, na kterých nezáleží.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti, že Ježíš všemi možnými způsoby přemohl zlo tím, že konal dobro. Děkuji Ti, že mohu zůstat nad věcí a překonávat zlo i konáním dobra. Pomoz mi zůstat uctivý ve všech mých rozhovorech a v každé situaci a v případě potřeby odejít. Dejm mi k tomu sílu. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Nové pokračování KENTA a ARRIANNY👍

Dimenze: Kent a Arrianna
Autor: Petr Matějček
Datum: 1. února 2024

Kdo ještě neslyšel předchozí díly, může si naposlouchat, protože brzy zveřejníme nové pokračování vesmírného dobrodruha a jeho protihráčky. Tak ať víte, co bylo předtím...

🚀👊😎PzJD mini-série KENT HAYERDAL😎👊🚀

 sci-fi dobrodružství vesmírného dobrodruha

 

1) Arrianinno obvyklé dobrodružství

2) Pomsta Kenta Hayerdala

3) Kent Hayerdal a strážný android

 

Lucie Bílá - Chcípni, když mne už nemáš rád! :)

Zařazujeme do DIMENZE ZLOMENÝCH SRDCÍ další písničku. Na vaše rady. Údajně ženám pomáhá. Ono je to těžké. Samozřejmě náš web hlásá bezbřehou lásku FOREVER, na druhou stranu při tom, když vás někdo NECHCE, čímž vám vystaví vysvědčení NECHTĚNOSTI, svým způsobem odporu a ponížení - lze na to reagovat láskyplně? Nenávist z toho plynoucí je logická a proto také lidé tak reagují. Chrání tak samy sebe. Vlastní srdce, vlastní důstojnost.
Když vám někdo nakope srdíčko máte mu snad ještě poděkovat a modlit se za jeho spásu a dobro? TO JE TĚŽKÉ, ŽE?
Ona by se ta bolest měla přebít láskou, ale jakou??? Kde ji brát, když se nad srdcem zatáhli černé mraky? Když láska z které jste čerpali už není k mání. Velké téma, k zamyšlení. Srdíčko se zmenší, aby pak zase nabylo původní velikosti, ale tím mezistavem bolesti je třeba si projít. Písničku zařazujeme, protože pomáhá odplavit ženám smutek z nevydařených vztahů, takže v této dimenzi má své místo:

lucie bila

Máš žízeň po svých snech?

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Středa 31.ledna 2024, No75

Slovo pro dnešní den:

Stejně jako vám Bůh dal přirozený instinkt pít vodu, abyste si udrželi život, vložil do vás také duchovní žízeň, abyste viděli, jak se vaše sny plní, když jdete za svými cíli. Když jsme prošli zklamáními a neúspěchy, je snadné ztratit žízeň. Dříve jsme třeba byli nadšení pro to, abychom byli ve své práci nejlepší, začali podnikat, setkávali se s tou správnou osobou, ale ustrnuli jsme tam, kde jsme a nechceme se posunout. Bůh vás nestvořil, abyste žili v průměrnosti, abyste jen tak procházeli životem. Musíš mít zase žízeň.
Dnešní Písmo říká, že pokud chcete vidět dobré věci – uzdravení, průlomy a přízeň – musíte zůstat žízniví. To znamená, že musíte stále věřit svým snům, stále očekávat, že se otevřou nové dveře, neustále dávat najevo přízeň svým dětem, stále věřit, že se vaše zdraví zlepší. Bůh ti nevložil do srdce sen, který by nemohl uskutečnit. Není problém, ve kterém jsi, který by On nedokázal vyřešit. Otázka zní: Máš žízeň po svých snech?Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti za žízeň, kterou jsi do mě vložil, abych viděl, jak se mé sny plní a abych šel za správnými cíli. Děkuji Ti, že mohu žít svůj život vášnivě, s horlivostí v srdci stát se vším, čím jsi mě stvořil. Věřím, že mě uspokojíš dobrými věcmi. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Zajděte si do divadla Kalich na Krysaře

Krysař je řazen mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Dnes má na svém kontě více než 2000 repríz, odehraných jak v Čechách, tak i v zahraničí, a pro velmi početnou obec fanoušků je bez nadsázky kultovním představením.

Vstupenky možno objednat pohodlně přes web zde: https://www.divadlokalich.cz/divadlo-kalich/repertoar/krysar/

Přehledně uvidíte plánek divadla a vaše sedadlo. Neváhejte - moc lístků již nezbývá, tak ať máte dobré místo.

 

Krysar 

Pokračujte ve vzestupu

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Úterý 30.ledna 2024, No74

Slovo pro dnešní den:

V Písmu začalo mnoho hrdinů víry úplně na dně. Mysli na Josefa. Byl uvržen do jámy a prodán do otroctví svými vlastními bratry. Ale i jako otrok rozvíjel své dovednosti a byl tak cenný, že dostal na starost celou domácnost svého pána. Když byl křivě obviněn a vsazen do vězení, byl tam tak cenný, že mu dali na starost celou věznici. Když faraon potřeboval někoho, kdo by řídil zemi během hladomoru, nevybral si svého vysoce postaveného úředníka. Vybral si Josefa, vězně, otroka. Proč? Joseph rozvíjel své dovednosti tam, kde byl. Prosil Boha o moudrost a nabízel řešení problémů. Jeho dary mu uvolnily místo a neustále stoupal na vrchol.
Nikdy neexistuje omluva, proč se nezvyšovat. Nezáleží na tom, jestli se vám vaše současná práce nelíbí nebo jestli se k vám ostatní nechovají správně. Bůh říká: „Je čas dostat se z jámy. Je čas vystoupat na vrchol."Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti za dary a talenty, které jsi mi dal. Děkuji, že jsi mě zavolal, abych nadále rozvíjel své dovednosti a byl nejlepší ve všem, co dělám. Rozhodl jsem se být požehnáním bez ohledu na to, jaká je moje situace, protože vím, že díky Tobě stoupám na vrchol. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Odtajňujeme další postavu - GLORIANU RAVEN


Dimenze: Kella - čarodějka lásky

Autor: Petr Matějček
Datum: 29. ledna 2024

Představení postavy GLORIANY RAVEN plus její soundtracková melodie Gloriana Raven theme.
Vše k novému fantasy příběhu: KELLA, ČARODĚJKA LÁSKY.  Pomalu uzavíráme casting na hlas naší čarodějky. Máme v jednání opravdu velká jména. Velmi talentované a známé herečky a do všeho na poslední chvíli přistoupila ještě Berenika Kohoutová, čehož si vážíme protože je skvělá!

Berenika Casting 1  Berenika - casting 2 

Berenika Casting 3


Eva Burešová nám nakonec dala košem neb je zaneprázdněna a unavena - nevadí, přejeme jí vše dobré a ať si odpočine, a my se těšíme se kterou z hereček budeme spolupracovat, ale stále také platí že
talentovaná kráska, co čte tyto řádku může propůjčit svůj hlas naší čarodějce. Neváhejte! Je to vaše šance.

 

 

Odpuštění

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 29.ledna 2024, No73

Slovo pro dnešní den:

V Matoušovi 18 se Petr zeptal Ježíše, jak často by měl odpustit někomu, kdo mu udělal špatně. Zeptal se: "Až sedmkrát?" Ježíš odpověděl: "Ne sedmkrát, ale sedmdesátkrát sedmkrát." Nešlo o číslo; šlo o princip. Ježíš říkal: „Chci, abyste žili v neustálém procesu odpouštění. Odpuštění by mělo být stálou součástí vašeho života.“ V dnešním Písmu dodal, že každý den bychom měli být připraveni odpouštět. Zavedl systém, abychom se nedrželi zranění, urážek a zklamání. Čím rychleji necháte věci plynout, tím je to jednodušší.
Život je plný zraněných lidí, kteří se nevypořádali s ranami z minulosti. Občas budou neuctiví, budou říkat věci, které by neměli, a dělat zraňující věci. Nemůžete zabránit tomu, aby urážky přicházely, ale můžete zabránit tomu, aby se do vás nedostaly. Žijete uražení a zahořklí, chováte v sobě zášť? Dnešek může být zlomový. Právě teď můžete odpustit a odpoutat se od toho všeho. Nechte to být. Toto je váš čas, vaše příležitost být volní.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti, že jsi mi odpustil všechny mé hříchy a chyby a osvobodil jsi mě. Vyzývám Tě, abys prozkoumal mé srdce a mysl po všech urážkách, které jsem neodpustil. Rozhoduji se opustit hněv, bolest a hořkost a odpustit. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Bůh je Bohem hojnosti


Dimenze: joelcz.pageride.cz

Pátek 26.ledna 2024, No72

Slovo pro dnešní den:

Musíme chápat Boha na prvním místě jako životně důležitou nutnost pro požehnaný, naplněný život. V dnešním Písmu Ježíš dává klíč: "Hledejte nejprve Jeho království." Jinými slovy, nehledejte požehnání; hledejte žehnatele tedy Boha. Bez něho totiž požehnání nepřijde. Nenechte se také pohltit věcmi. Nehoňte se za penězi, slávou, bohatstvím, větším tímto, větším tamtím. Hoňte se za Bohem. Budete-li hledat Žehnajícího, slibuje, že všechny tyto ostatní věci vám budou přidány. Nikoliv něco z toho, ale "všechny tyhle věci."
Bůh je Bohem hojnosti. Když ho ponecháte na prvním místě, nebudete ani schopni obsáhnout všechny dobré věci, které vám přinese do cesty.
Máme-li mít Boha na prvním místě, neexistuje žádná náhrada za trávení času s Ním. Musíte si uvědomit, že věnovat čas investování do svého duchovního blaha je stejně zásadní nezbytností jako jíst pro vaši fyzickou pohodu. Zůstaňte s Bohem na začátku svého dne samy, modlete se a čtěte Jeho Slovo. Budete-li Ho pilně hledat, váš život bude naplněn Jeho přítomností a požehnáním.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti, že k Tobě mohu přijít s vírou a vědomím, že když budu hledat Tebe a Tvé království a spravedlnost, poskytneš mi vše, co potřebuji. Děkuji Ti za požehnání a přízeň, která mi patří, když Tě držím na prvním místě ve svém životě. Věřím, že mi nic dobrého nebude chybět. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Učíme se Shuffle dance!👍

Dimenze: Shuffle dance
Datum: 26. ledna 2024

Zřízena dimenze SHUFFLE DANCE. Shuffle dance je pecka! Pro kondičku, pro hezké tělo, pro zábavu, pro radost ze života! Naprostá bomba!!!

V dimenzi jsou videa nějakých základních kroků, ukázky těch co to umí - zbytek už si zájemci dohledají samy. 👻

Shuffle XXX

Společně

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Čtvrtek 25.ledna2024, No71

Slovo pro dnešní den:
Třeba věříme, že se splní náš sen, nebo se modlíme, aby se situace obrátila, a věříme, že Bůh pracuje pro nás za scénou. Podle dnešního Písma se stane něco daleko mocnějšího, když s vámi někdo souhlasí v tom, v co věříte. Ježíš neříká: „Věř sám sobě a stane se to." Říká: "Najděte si někoho, kdo se s vámi shodne." Ukazoval nám sílu shody.
Když v něco věříte, potřebujete lidi s odvážnou vírou, ne lidi, kteří říkají: „Nechápu, proč zrovna tobě by se měl stát zázrak. Vážně si myslíš, že se uzdravíš?" Pochybovačů je mnoho. Potřebujete lidi, kteří říkají: "Pokud jsi dost odvážný na to, abys věřil, že to dokážeš, pak já mám dost odvahy abych věřil TOBĚ!" Potřebujete partnera víry, někoho, kdo s vámi půjde až na hranice Boha, kdo vás inspiruje, abyste nepřestali věřit, i když se to zdá nemožné. Když se shodnete, uvolní se přízeň novým způsobem – uzdravením, průlomy, štěstím, láskou a hojností.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti, že Ježíš dal tak jasně najevo, že v modlitbě je síla ve shodě. Děkuji Ti za lidi, kteří jsou se mnou skutečně v duchu spojeni a na které se mohu spolehnout jako na partnery víry. Pomoz mi, abych je měl neustále nablízku. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Vzkaz Landovce

Dimenze: Láska
Autor: Petr Matějček
Datum: 24. ledna 2024

"Pokud tohle má být challenge, tak je to jedna z nejlehčích výzev v mém životě. Nemám žádný problém napsat na svůj web, to, co cítím, to co je, v těchto dnech, pravda:

MILUJI TĚ, R. LANDOVÁ. Dobře to víš... ❤️


Petr

Buď mistrovským dílem

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Středa 24.ledna 2024, No70

Slovo pro dnešní den:

Psychologové říkají, že naše sebehodnota je často založena na tom, co si myslíme, že si o nás myslí ti nejdůležitější lidé v našem životě – rodič, partner, přítel nebo mentor. Problém je v tom, že dříve nebo později lidé řeknou něco, co řeže jako nůž a přináší zármutek a bolest, nebo svými činy dávají najevo, že ve skutečnosti nejsme tak důležití. Pokud svou hodnotu přijímáme pouze od těch, kteří nám ubližují, pravděpodobně se budeme časem cítit méněcenní a nejistí.
Klíčem k získání skutečného smyslu pro hodnotu je nechat svého Nebeského Otce, aby byl tou nejdůležitější osobou ve vašem životě. Pokud nasloucháte tomu, co o vás říká, budete se cítit přijati, schváleni, vykoupeni, odpuštěni, sebevědomí a v bezpečí. Budete se cítit nesmírně cenní a přesně takové si vás Bůh přeje. Jste Jeho mistrovské dílo. Byli jte vyrobeni na míru, jediní svého druhu. Nejste průměrní ani obyčejní. Bůh vás stvořil ke svému obrazu. A přesně tak byste se měli vidět.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji Ti, že protože jsi mě stvořil, nemůže na mně být nic obyčejného. Děkuji Ti, že jsem Tvým dítětem a stvořen k Tvému obrazu. Věřím a prohlašuji, že jsem Tvým mistrovským dílem, navrženým Tebou záměrně přesně tak, jak jsem. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Z obyčejného k neobyčejnému

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Úterý 23.ledna 2023, No69


Slovo pro dnešní den:

Můžete mít mimořádný problém, ale Boží přízeň vám může poskytnout obyčejné řešení a učinit vás vítězem.
Nemusíte být větší, silnější nebo tvrdší, abyste překonali své překážky. Nemusíte mít velký talent, nejlepší vzdělání nebo určitou osobnost, abyste dokázali něco velkého. Když ctíte Boha svým životem, máte nejmocnější sílu ve vesmíru, která dýchá vaším směrem. Bůh ví, jak vzít to, co cítíte jako obyčejné, a učinit to neobyčejným. To, co dělá rozdíl, je Boží pomazání na vašem životě, když mu dáte to, co máte.Modlitba pro dnešní den:

„Bože, děkuji ti, že jsi mě udělal takového, jaký jsem. Děkuji ti, že jsi mi dal talent, zdroje a osobnost, kterou jsi chtěl, abych měl. Věřím, že mám přesně to, co potřebuji k naplnění svého osudu. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Otevřena dimenze Zlomených srdcí

Dimenze: Pro zlomená srdce
Autor: Petr Matějček
Datum: 21. ledna 2024

Plním slib jedné holčině, Kláře L. z Prahy, která mne inspirovala k tomu, abychom zřídili DIMENZI ZLOMENÝCH SRDCÍ, nebo-li místo kam může zavítat každý kdo má srdce zlomené a najde tam věci, které mu pomohou. To jsou těžké situace. Přijde to většinou náhle, je to velký tlak na emoce, duši, srdíčko a vy nevíte co s tím, najednou. Bolí to. Těžko se hledá záchytný bod. A tak můžete vlézt do naší dimenze a tam budou soustředěny věci, které by mohli pomoci. Začínáme asi nejzásadnějším songem I can live WITH OR WTHOUT YOU (Mohu žít s tebou či bez tebe) ve skvělé aranži👇👇👇

 

💔VSTOUPIT DO DIMENZE ZLOMENÝCH SRDCÍ💔

Lift the Fallen / Zvedněte padlé

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 22. ledna 2024, No68

Slovo pro dnešní den:

Ježíš vyprávěl příběh o milosrdném Samaritánovi, který viděl muže na kraji cesty zbitého a ponechaného na smrt. Posadil ho na osla a odvezl na místo, kde se mohl zotavit. Nikdy nejsi blíž k Bohu, než když pomáháš lidem, kterým bylo ublíženo. Jedním z našich životních úkolů je pomáhat utírat slzy. Jste citlivý na potřeby druhých? Mnohokrát je za úsměvem člověk, který je zraněný, sám, a ve zmatku. Když se někdo trápí, oslovte ho. Buďte léčitelem. Staňte se restaurátorem.
Vaším úkolem není soudit nebo zjišťovat, zda si někdo něco zaslouží, ani rozhodovat o tom, kdo má nebo nemá pravdu. Vaším úkolem je zvednout padlé, obnovit zlomené a léčit zraněné. Ve vašich rukou a hlasu je léčení. Jste nádoba naplněná Bohem. Právě teď jste plní povzbuzení, milosrdenství, obnovy a uzdravení. Kamkoli jdete, měli byste rozdávat Boží dobrotu. Nejdůležitější věc:
Můžete se stát něčím zázrakem.Modlitba pro dnešní den:

„Bože,

děkuji Ti, že jsi mě povolal, abych zvedl padlé, obnovil zlomené a pomohl zraněným. Pomoz mi vidět druhé Tvýma očima a stát se rozdávatelem Tvé dobroty. Ukaž mi, jak se spojit s ostatními a být léčitelem. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Love song z jiné dimenze

Dimenze: Láska
Autor: redakce
Datum: 21. ledna 2024

Největší love song všech dob tak trochu jinak👇👇👇 

Touha - Daniel Landa (romantic waves remix)

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 19. ledna 2024

Tento můj remix písničky čaroděje Landy uzavírá soundtrack k příběhu "Víla z Vyšehradu":    • VÍLA Z VYŠEHRADU (celý příběh v jedno...   Je jeho závěrečným BONUSEM. A tím to mělo celé skončit, jenže... 😌 Je to všechno daleko složitější, propletené. Jedna věc podmiňuje druhou a události, které se už stali vytvořili budoucnost, kterou nelze minout. Never-ending love story bude zřejmě pokračovat:👇👇👇

Vzkaz všem zamilovaným: "Zkoušejte nemožné cíle - to nejhorší co se může stát je, že to nevyjde... Takže na tom budete stejně jako na začátku. Nemůžete ztratit, co jste neměli. Vždyť je to jedno! Když se nevyjádříte - měli jste prázdnou náruč a budete ji mít zase prázdnou. Vy vlastně můžete JEN ZÍSKAT! A když to vyjde - je to pak krása. A přesně o tom je tato písnička..."

Rande s Luckou Vondráčkovou

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 19. ledna 2024

Připravujeme novou Povídku z Jiné Dimenze s názvem RANDE S Luckou Vondráčkovou. Lucku oslovíme, bylo by skvělé když by přistoupila na drobnou spolupráci na této zajímavé zálěžitosti. Povídka o lásce v netradiční podobě. Pokud nebude mít LV zájem - stejně to vydáme. Už se na tom pilně pracuje...

Lucka

Víla z Vyšehradu (real life)
 

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 17. ledna 2024

Dva největší love-songy ze soundtracku k příběhu "Víla z Vyšehradu" plus fotky jedné krásky, která o tajemstvích Vyšehradu lecos ví...

PzJD👽115/4: Víla z Vyšehradu 4: Pohádky konec

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 17. ledna 2024

Povídka z jiné dimenze - vždy v pondělí, PREMIÉRA v 19:00 hod.
Poslední díl našeho téměř pohádkově-magického, příběhu o lásce, pouze pro dospělé:👇👇👇

Dejte si pauzu

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 15. ledna 2024, No67

Slovo pro dnešní den:

Když byl Ježíš na Zemi, obcházel, uzdravoval lidi, učil v synagogách, pozvedával lidi a trávil čas se svými učedníky. Všude, kde se ocitl byl zapotřebí. Lidé přicházeli a ptali se: „Uzdravíš mé dítě? Přijedeš do našeho města? Mohu se dotknout okraje tvého roucha?" Lidé neustále požadovali Jeho čas a energii. Představte si, jak se cítil. Jako Syn Boží měl neuvěřitelnou moc, pomazání a moudrost – tolik toho, co nabídnout. Přesto někdy, když byl unavený, Písmo říká, že odešel od zástupů do hor, aby byl sám, aby se mohl osvěžit. Mohl se cítit provinile. „Je tolik potřeb. Jsou lidé k léčení a malomocní k očištění. Nemůžu si dát pauzu." Ale Ježíš věděl, že se musí postarat o svůj chrám. Bez ohledu na to, jak jste potřeba, jste unavení. Bez ohledu na to, jak silní, chytří nebo nadaní jste, vyčerpáváte se. Navzdory všem potřebám kolem vás a navzdory tomu, že na vás vaše děti, manžel, šéf a přátelé spoléhají, musíte mít chvíle pro sebe, abyste byli sami a dobili baterky. Jestliže Ježíš, Syn Boží, musel být sám a odpočívat, aby splnil všechny požadavky lidí kolem Něho, proč si myslíme, že můžeme dřít pořád a být pro všechny vším?
„Nemohu je zklamat. Počítají se mnou." Naučil jsem se, že slunce vyjde, i když všechno nestihnu. Slunce také vyjde, pokud neudělám všechny šťastné. Neděláte si žádnou laskavost, pokud žijete ve vyčerpaném stavu. Někdy to děláme tak dlouho, že si neuvědomujeme, jak hluboko pod svým potenciálem žijeme. Nebudete tak dobrým rodičem, partnerem, vedoucím nebo přítelem, pokud si nenajdete čas na to, abyste vysadili. Vždy budou existovat potřeby, vždy bude co dělat nebo někdo, kdo chce vaši pozornost. Musíte si dát přednost, abyste zůstali v rovnováze. Je v pořádku být vyčerpaný, tvrdě pracovat, dávat ze sebe to nejlepší a být tu pro lidi, ale není v pořádku zůstat vyčerpaný. Musíte se znovu dobít.Modlitba pro dnešní den:

„Bože,
dal jsi mi srdce, abych sloužil druhým, ale pomoz mi uvědomit si, že záleží také na mém blahobytu. Ukaž mi, že je v pořádku, když nemůžu být vždy tou dokonalou osobou. Připomeň mi, abych nenesl vinu za to, že jsem upřednostnil své zdraví. Lidé by se mohli rozčílit. Mohli by si ode mě přát víc, ale Pane, ty jediný jsi můj soudce. Mé zdraví, můj účel, můj osud, to vše je ve Tvých rukou. Nestvořil jsi mě proto, abych byl hrdinou pro očekávání všech ostatních, ale abych šel po cestě, kterou jsi mi určil. Veď mě, abych nežil sobecky, ale vyrovnaně a uvědomoval si, že jsi mi dal na starost mé emocionální a fyzické zdraví. V Ježíšově jménu, Amen.Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Čarodějka lásky, Kella - casting - Romana Widenková

Kella
Dimenze: Kella - čarodějka lásky

Autor: Petr Matějček
Datum: 13. ledna 2024

Hudební podkres z nové fantasy plus casting Romany Widenkové. Která z krásek bude nakonec hlasem přitažlivé, kouzly spoutávající čarodějky? Můžeš to být i Ty. Stále platí, že talentovaná kráska, co čte tyto řádku může propůjčit svůj hlas naší čarodějce.

WIDENSKA

Čarodějka lásky, Kella - casting - Sára Korbelová

Kella
Dimenze: Kella - čarodějka lásky

Autor: Petr Matějček
Datum: 13. ledna 2024

Další hudební ochutnávka z nové fantasy plus casting Sáry Korbelové. Sára se rozhoduje v těchto dnech zda-li půjde do našeho projektu.
Pokud by to vyšlo - byla by to paráda!!!!!!👍 Zájem o ní máme enormní, nicméně nic není jisté a tak stále platí, že talentovaná kráska, co čte tyto řádku může propůjčit svůj hlas naší čarodějce.

Chceš být čarodějkou lásky???

Dimenze: Kella - čarodějka lásky
Datum: 12. ledna 2024
Rank důležitosti: AAA (SPĚCHÁ!)

 

Hledáme slečnu, ženu, která by si troufla nadabovat tuto postavu.
Měla by jí být, alespoň trochu podobná. Je to velká výzva pro všechny krásky. Věk 18+.

Kdybychom měli neomezený rozpočet a kouzelnou hůlku, která by způsobila, že by všechny české herečky chtěli namlouvat KELLU - vybrali bychom si tyto: EVU BUREŠOVOU, BERENIKU KOHOUTOVOU nebo SÁRU KORBELOVOU👇


Kella versus Bureška

kraska Buresova 2


Kella versus Berenika Kohoutová

KElla 3 Berenika 1Kohoutova 2

 


KELLA versus Sára Korbelová

KElla X Korbelova 3

 

 

kraskaKorbelova 2

 

Vzhledem k tomu, že jde o projekt s limitovaným rozpočtem, tyto herečky jsou pro nás nedosažitelné a tak - dostáváš šanci TY krásko s medovým hlasem, která čteš tyto řádky ještě nejsi slavná, ale svým talentem Korbelovou, Kohoutovou i Burešku strčíš hravě do kapsy :))

Minimálně je to tvoje šance. INFO PRO ZÁJEMKYNĚ O NAMLUVENÍ HLASU  čarodějky KELLY  ZDE

 

Která herečka by vám nejvíce seděla na ztvárnění čarodějky Kelly??

Zobrazit výsledky

KELLA - čarodějka (úvodní PROMO soundtrack)

 

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 12. ledna 2024

Připravujeme příběh o čarodějce Kelle. Očekávání jsou velká. Grafika je fantastická, hudba se celkem povedla - vše běží dobře. Posuďte samy👇👇👇

HLEDÁME HLAS PRO KELLU - ČARODĚJKU!!!

Dimenze:  Kella - čarodějka lásky
Datum: 11. ledna 2024
Rank důležitosti: AAA

 

Hledáme slečnu, ženu, která by si troufla nadabovat tuto postavu.
Měla by jí být, alespoň trochu podobná. Je to velká výzva pro všechny krásky. Věk 18+.

kraska

Medový hlas, schopnost hereckého projevení hluboké lásky i bezbřehé nenávisti. Postava je rozporuplná - stejně jako ženy jsou.

V příběhu předvede velkou škálu emocí. Egosimus, narcismus, zlobu, nenávist, pomstychtivost, ale také milující cit, touhu i zlomenné srdce.

Pozor! Postava svádí muže. Ovládá je láskou. To je princip příběhu, který není z našeho, reálného světa. JDE O ČIROU FANTASY, KTERÁ PŮJDE HODNĚ HLUBOKO DO MAGIE A KOUZEL.

Tento dabing, ač nepřesahuje mez uměleckého vyjádření milování NENÍ VHODNÝ PRO STYDLIVKY. Zájemkyně by měla mit s láskou jistou zkušenost jinak nebude schopna postavu pochopit.

Dále...

Peníze za to nebudou, ale můžete se stát součástí zajímavého projektu a vdechnout život čarodějce, která se dozajista stane miláčkem diváků.

V případě vážného zájmu, pro více informací, si napište sem: jinedimenze@protonmail.com a prosíme, rovnou přiložit ukázku hlasu. Stačí nahrát na telefon.

****************************
Neváhejte. Projekt spěchá!!!!

Spolupráce přes internet - nemusíme se ani potkat nebo nahrávání ve studiu.

Jednáme férově a na rovinu, jednejte tak, prosím, i Vy.

Díky za váš zájem.

TEAM JINEDIMENZE.NET

**************************************

 

Učíme se SHUFFLE DANCE (Pascal Letoublon - Friendships)

Dimenze: JEN TAK PRO RADOST
Datum: 10. ledna 2024
Rank důležitosti: CCC

Takhle jedou ti, co už to umí 👇👇👇

Shuffle

 

Takhle se to učí začátečníci 🙂👇👇👇 Výuková videa pro amatéry - pro radost z tance👍

shuffle x

Víla z Vyšehradu (KOMPLETNÍ SOUNDTRACK - romantic love)

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 9. ledna 2024

Celý soundtrack k povídce "Víla z Vyšehradu."👇👇👇

PzJD👽115/3: Víla z Vyšehradu 3 - Procitnutí

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 8. ledna 2024

Povídka z jiné dimenze - vždy v pondělí, PREMIÉRA v 19:00 hod:👇👇👇

● PzJD #115/3: Víla z Vyšehradu 3 - Procitnutí (premiéra 8.1. 2024)
https://youtu.be/oEPR_SwrXX0

 

Odpověd pro naši redakci:
Kluci, udřít se umí každej vůl...

Kluci, udřít se umí každěj vůl. Začnem pozvolna. Dali jsme světu mnoho - nám toho svět moc nedal. Není kam spěchat. Joela nerozjíždíme - čeká se na notičky z Ameriky. Pak do toho šlápnem. Takže zatím: relax - take it easy! 😃
Jo, mimochodem - Rajchl pohádky nepodpořil. To se ještě dořeší.

Obrázek máte tady. Vlevo je Roxana.

Holky L

PzJD👽115/2: Víla z Vyšehradu 2 - Co se dělo v domečku

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 1. ledna 2024

Povídka z jiné dimenze - vždy v pondělí, PREMIÉRA v 19:00 hod:👇👇👇

Soundtrack k 1. dílu - pro Vílu z Vyšehradu

Dimenze: Soundtrack PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 27. prosince 2023

 K vánocům láska patří. Soundtrack k 1. dílu  k povídce z jiné dimenze VÍLA Z VYŠEHRADU👇👇👇

PzJD👽115/1: Víla z Vyšehradu 1 - Výzva

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 25. prosince 2023

Povídka z jiné dimenze - vždy v pondělí, PREMIÉRA v 19:00 hod:👇👇👇

Přejeme všem krásné svátky

Dimenze: ZDRAVICE
Datum: 22. prosinec 2023


Hezké vánoce všem! Užijte si vánoční program. Náš web má až do nového roku pauzičku.
A jak to bude v roce 2024? Ještě uvidíme...

vanocni pohoda drinkvanocni street

 

vanocni ozdoba

 

Poslechněte si přes svátky fantasy příběh ARTEFAKT MOCI

Dimenze: ARTEFAKT MOCI
Datum: 22. prosinec 2023


Audio kniha celého prvního dílu AM:

Žít pro něco víc

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pátek 22.prosince 2023, No66

Slovo pro dnešní den:

Když budete mít důvod, budete věřit, že můžete dosáhnout toho, co se zdá nemožné, a překonat to, co vypadá nepřekonatelně. Najděte svůj cíl. Třeba bojovat za někoho, kdo nemůže bojovat sám za sebe. Zapojte se do něčeho většího, než jste vy. Tam je vaše koruna. Tam se projeví vaše velikost.
David se mohl nasytit na pastýřských polích. Mohl se spokojit s obyčejným životem. "Nechci vystoupit ze své komfortní zóny. Chci zůstat tam, kde je to bezpečné. Jsou tam velcí obři." Bezpečí není váš osud. Průměr není to, k čemu jste povoláni. Postavte se některým obrům. Věřte, že posouváte království dopředu, nastavujete nová měřítka. Bůh ti nedal talent, osobnost a odvahu, které máš, abys chodil do práce, živil se a živil svou rodinu. Byli jste stvořeni pro věc. Jste nadáni pro věc. Jste zralí pro věc. Máte vliv a jste pomazáni pro věc. Nebudujte jen své království; budujte Boží království.
Zapojte se do změny. Kde jsou nějací obři, které můžete svrhnout? Kde jsou lidé, které můžete zvednout? Není nic horšího, než přijít na konec života a uvědomit si, že jste nikdy neviděli svou korunu. Nikdy jste nezískali svůj trůn. Skončili jste u průměru a rutiny. Bylo to v tom dělat něco neobvyklého, zapojit se do něčeho, co se vás netýkalo. Zkuste zlepšení vašeho sousedství, požehnání spolupracovníkovi, svržení Goliáše. Tehdy uvidíte svou korunu.
Bůh vidí, když sloužíte druhým a přinášíte oběti. Vidí vás, jak pomáháte, když vám nikdo nedává uznání – vstáváte brzy, abyste vyzvedli přítele, vaříte jídlo navíc pro souseda, trávíte dovolenou službou v sirotčinci. Vidí, jak navštěvujete a podporujete službu, jak dobrovolně sloužíte v komunitě. Mnohokrát je to v den volna. Můžete dělat něco pro sebe, ale investujete do ostatních. Připravte se. Vaše koruna přichází. Bojovali jste za ostatní; nyní se Bůh chystá za vás bojovat. Koruna vyjde z příčiny. Uvidíte otevřené dveře, o kterých se vám ani nesnilo, že se otevřou. Uvidíte přízeň, vliv a příležitost; a je to všechno proto, že jste bojovali za někoho jiného. Zapletli jste se do něčeho většího, než jste vy samy.Modlitba pro dnešní den:

„Bože,
jsem vděčný za sny a cíle, které jsi mi dal, ale také si uvědomuji, jak je důležité být součástí něčeho většího, než jsem já sám. Veď mě k příležitostem, kde mohu využít svůj čas, energii a zdroje k tomu, abych měl pozitivní dopad na životy druhých. Pomoz mi bojovat po jejich boku, když čelí jejich obrům, mentorovat ty, kteří potřebují vedení, a poskytovat péči a podporu těm, kteří jsou nemocní nebo zápasí s problémy života. Vím, že investováním do druhých se uvádím do souladu s Tvým božským záměrem pro svůj život. Stejně jako Davidův triumf nad Goliášem ho dovedl na trůn, věřím, že stát s ostatními v jejich bitvách otevře nové dveře mému vlastnímu osudu. Děkuji Ti, za výsadu být nádobou Tvé lásky. Kéž mé činy přinesou slávu Tvému jménu a kéž si vždy pamatuji, že můj záměr přesahuje mou bytost. Ve jménu Ježíše se modlím. Amen.Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

Koncert Daniela Landy

Dimenze: HUDBA
Datum: 22. prosinec 2023


Záznam celého koncertu Daniela Landy z O2 Areny ze 4.11.2023. Akce se vydařila👍🤠👇👇

landa koncert

 

Otec a otec

Dimenze: joelcz.pageride.cz/
Datum: 21
. prosince 2023

💓Slova pro dnešní den-video🌻13💓

Zkroť jazyk


Dimenze: joelcz.pageride.cz

Čtvrtek 21. prosince 2023, No65


Slovo pro dnešní den:

Ve vztazích máme všichni konflikty a věci, které se nám nelíbí. Neříkám, že byste nikdy neměli mít neshody, napětí nebo stres. Říkám, že byste měli ustoupit a nedělat zraňující komentáře v žáru okamžiku. To poškodí vaše vztahy. "Kdyby mě můj manžel neprovokoval a kdyby moje děti jednaly správně, neříkala bych věci, které bych neměla. Kdyby mi moji spolupracovníci nelezli na nervy, byl bych uctivější." To jsou testy, kterými musíme projít všichni. Lidé ve vašem životě nikdy nebudou dokonalí. Musíte se naučit krotit svůj jazyk. To znamená, že neříkáte vše, co chcete. Možná si to nemyslíte, ale jste dostatečně disciplinovaní na to, abyste to uzavřeli. Možná je na vás váš šéf hrubý a chystáte se k tomu, abyste mu řekli, co si myslíte. Problém je v tom, že on je šéf a ty ne. Poté, co necháte promluvit své emoce, poté, co mu dáte kus své mysli, budete asi deset minut v euforii, budete se cítit dobře a budete si vítězně gratulovat jak jste dobří. A pak si uvědomíte, že on stále má práci a vy už ne. Je mnohem lepší krotit svůj jazyk. Pak nebudete muset žít s výčitkami a ptát se: „Co jsem si myslel? Proč jsem to řekl?"
Láska počítá se slabostmi lidí. Láska přehlíží křivdu, která se nám stala. Musíte se povznést nad tyto malichernosti, které vás oddělují. Dejte lidem prostor, aby měli špatný den. Když jsou hrubí, neklesejte na tuto úroveň. Buďte orlem a povzneste se nad to.
Život je příliš krátký, abyste žili v rozporu s ostatními, byli svárliví a hádali se o věcech, na kterých nezáleží. Někteří lidé jsou tak tvrdohlaví, že v každé hádce musí mít poslední slovo. Budou se hádat dvacet sedm dní, aby mohli mít poslední slovo. Nech to být. Přestaňte plýtvat energií. Máš svůj osud, který musíš naplnit. Máte úkol, který musíte splnit. To jsou rozptýlení, která se vás snaží vyvést z kurzu. Zapněte zip a nechte toho druhého, aby měl pravdu. Možná víte, že se mýlí. To je jedno. Ať si myslí, že má pravdu. Neztrácejte svůj drahocenný čas něčím, co vás neposouvá k vašemu účelu.Modlitba pro dnešní den:

„Bože,
děkuji za Tvoje dnešní vedení. Když jsem na pokraji říkat věci, které bych neměl, modlím se, abys mi pomohl udržet mé rty zapečetěné. Veď mě, Pane, k pomalému mluvení a rychlému hledání Tvé moudrosti. Posil mě, Bože, abych ovládal svůj jazyk a volil slova, která spíše povznášejí než stahují dolů. Připomeň mi, že kritický nebo neuctivý přístup mi brání vstoupit do mé zaslíbené země. Pomozte mi respektovat svého manžela/manželku, své děti a své spolupracovníky. Nauč mě, abych nemluvil špatně o druhých, abych mohl dosáhnout svého osudu. Pamatuji si, Pane, na tvou moudrost: „Smrt a život jsou v moci jazyka a ti, kdo ho milují, budou jíst jeho ovoce“ (Přísloví 18:21). Dej mi milost vybrat si život. Ve jménu Ježíše se modlím. Amen.Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com