Jiné dimenze

Menu

************************

PzJD👽119: Rande s Luckou Vondráčkovou💖

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 1. dubna 2024


"Povídka, ke které mám zvláštní vztah. Doporučil bych jí čtenářům nebo posluchačům ku pozornosti, protože není tuctová - má netradiční strukturu - je prakticky složena ze tří částí, které byly napsány každá v jiné době - s časovým odstupem.
Konsistentnosti povídky to nijak neubralo - ba naopak. Kdyby byla napsána v jeden den, byla by o něčem zcela jiném. Také pointa by byla zcela odlišná. Takhle se dohromady složil zajímavý příběh o několika rovinách, který mne baví.
Těším se, až se přelije trochu času a já budu moci na webu zveřejnit jakým způsobem přispěla ke vzniku povídka osoba, která je v jejím názvu. Přispěla výraznou měrou. Později zveřejním jak to bylo.
Užijte si Rande s Luckou Vondráčkovou.😊"👇

Povídka z jiné dimenze - když Lucka, tak musí být něco special - PREMIÉRA exkluzivně a výjimečně v 21:00 hod.👇😊

***************************

Štěstí je volba

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Úterý 2. dubna 2024, No117

Slovo pro dnešní den:
Když se ráno probudíme, musíme si vybrat, jak budeme dnešní den žít. Můžeme se rozhodnout žít ve víře, šťastní a očekávat přízeň. Nebo se můžeme rozhodnout žít sklíčení, poražení, soustředění na své potíže. Štěstí se neděje automaticky; je to volba, kterou musíme udělat. Hned ráno si řekněte, třeba hned po probuzení: „Tento den prožiju šťastný. Budu vidět to dobré, budu vděčný, budu milovat svou rodinu a užiji si tento den." Nemůžete dovolit, aby za vás rozhodovaly negativní okolnosti a přiměly vás, abyste se rozhodli žít sklíčeně a mít mizerný den.
Žalm 39 říká: "Ráno přichází radost." Každé ráno vám Bůh posílá čerstvou zásobu radosti. Můžete to odmítnout a pomyslet si: „Tohle není pro mě. Je toho proti mně příliš mnoho." Nebo ji můžete přijmout a říci: „V mém životě možná není všechno dokonalé, ale vím, že Bůh je na trůnu a Jeho plány se mnou jsou dobré, takže si tento den užiji.“Modlitba pro dnešní den:
Bože, děkuji Ti, že bez ohledu na to, jakým těžkostem čelím, nemusím být nešťastný, sklíčený a poražený. Děkuji Ti, že se mohu rozhodnout žít ve víře, být šťastný a užívat si tento den. Věřím a přijímám čerstvý přísun radosti, který pro mě máš. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

*************************

Štěstí je volba

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Úterý 2. dubna 2024, No117

Slovo pro dnešní den:
Když se ráno probudíme, musíme si vybrat, jak budeme dnešní den žít. Můžeme se rozhodnout žít ve víře, šťastní a očekávat přízeň. Nebo se můžeme rozhodnout žít sklíčení, poražení, soustředění na své potíže. Štěstí se neděje automaticky; je to volba, kterou musíme udělat. Hned ráno si řekněte, třeba hned po probuzení: „Tento den prožiju šťastný. Budu vidět to dobré, budu vděčný, budu milovat svou rodinu a užiji si tento den." Nemůžete dovolit, aby za vás rozhodovaly negativní okolnosti a přiměly vás, abyste se rozhodli žít sklíčeně a mít mizerný den.
Žalm 39 říká: "Ráno přichází radost." Každé ráno vám Bůh posílá čerstvou zásobu radosti. Můžete to odmítnout a pomyslet si: „Tohle není pro mě. Je toho proti mně příliš mnoho." Nebo ji můžete přijmout a říci: „V mém životě možná není všechno dokonalé, ale vím, že Bůh je na trůnu a Jeho plány se mnou jsou dobré, takže si tento den užiji.“Modlitba pro dnešní den:
Bože, děkuji Ti, že bez ohledu na to, jakým těžkostem čelím, nemusím být nešťastný, sklíčený a poražený. Děkuji Ti, že se mohu rozhodnout žít ve víře, být šťastný a užívat si tento den. Věřím a přijímám čerstvý přísun radosti, který pro mě máš. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

****************

Požehnaný

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Středa 3. dubna 2024, No118

Slovo pro dnešní den:
Když v Písmu uvidíte slovo „požehnaný“, Bible ho popisuje jako „šťastný, vyvolený - osoba, která dostává více, prosperující“, což je způsob, jakým se musíte vidět. Požehnání se k vám nedostane, pokud si myslíte, že jste omezeni, protože jste toho prožili příliš mnoho nebo se vám nikdy nedostává dobrých příležitostí. Omezené myšlení povede k omezenému životu. Požehnané nastavení mysli povede k požehnanému životu. Možná máte překážky, které vypadají příliš velké, a nevidíte cesty, jak můžete naplnit svůj sen, ale požehnání ve vašem životě je mocnější než jakákoli síla, která se vás snaží zastavit. Boží požehnání je zmocnění, ve kterém můžete žít radostně, mladistvě, zdravě a šťastně, s písní chvály ve svém srdci, navzdory okolnostem. Je to požehnání, které vás přiměje jít tam, kam byste se jinak báli vydat, překonat to, co se zdá příliš velké, splnit sny, které se zdají nemožné. Po celý den si pamatujte, že Nejvyšší Bůh na vás vložil svou ruku požehnání.Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti za požehnání, které jsi vložil do mého života, protože v Tebe důvěřuji. Děkuji Ti, že mi toto požehnání nikdo nemůže vzít a je větší než jakákoli síla, která se mě snaží zastavit. Věřím, že Tvá žehnající ruka mě zavede dále, než jsem si představoval. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

**************************

Ideál Kalokagathia - harmonie těla a mysli


Dimenze: KALOKAGATHIA

Autor: Petr Matějček
Datum: 4. dubna 2024

Na našem webu hodláme propagovat, prosazovat a učit se nebo-li snažit se dosáhnout ideálu KALOKAGATHIE.
O co jde, a jak chápeme KULT nebo chcete-li ideál KALOKAGATHIE?

 

📚💪KALOKAGATHIE ZNAMENÁ, REPREZENTUJE, ZTĚLESŇUJE:💪📚

"HARMONII TĚLA A MYSLI"

Ideál tělesné krásy a mentální i duchovní dokonalosti
Jinými slovy, po lidsku, mělo by se cvičit, člověk by se měl vzdělávat a snažit se být každým dnem lepší.
Měl by žít čestný a poctivý život, pomáhat druhým s cílem pozdvihnou tak celou společnost na vyšší úroveň.

 

👇Toto jsou hlavní body:👇

- vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti.

- je důležitým prvekm OLYMPIJSKÉ MYŠLENKY
- vycházel z její myšlenky také český SKAUTING a SOKOLOVÉ

- kalokagathie vyjadřuje snahu o tělesnou krásu spojenou se snahou vzdělávat se a být čestný a poctivý, zejména k sobě.

 

IDEÁLEM KALOKAGATHIE PRO NÁS JE JEŽÍŠ KRISTUS:
Silný, moudrý, vzdělaný, láskyplný, citlivý, sebevědomý, nezdolný ve svém přesvědčení = prostě BŮH 😁

this is jesus

****************************

Mír a jednota

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Čtvrtek
4. dubna 2024, No119

Slovo pro dnešní den:
Dnes, více než kdy jindy, jsou mír a jednota tak důležité, protože máme nepřítele, který se zaměřuje na naše rodiny a vztahy a přináší rozdělení. Neštěstí přichází. Dochází k neshodám. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom stáli pohromadě. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak můžete posílit své vztahy, je být mírotvůrcem.
Představte si ohníček, táborák. Hořet může jen tak dlouho, dokud do něj někdo hází polínka. Možná máte pocit, že máte doma nebo na pracovišti oheň sváru a zmatku. Pokud se budete soustředit na své rozdíly, dojde k rozdělení. Pokud však změníte své zaměření a budete hledat společný základ míru, můžete do svých vztahů opět vnést harmonii. Pokud požádáte Boha, aby vám pomohl být mírotvůrcem, pokud přestanete házet polínka do ohně, nadpřirozenost způsobí, že oheň uhasne. Když spolu přebýváme v jednotě, ctíme tím Boha a otevíráme dveře Jeho láskyplnému požehnání v každé oblasti našeho života.


Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že jsi Bohem pokoje a děkuji za slib, že budeš se mnou. Rozhodl jsem se pokořit se, být trpělivý, snášet druhé a žít v míru a jednotě. Prohlašuji, že přestanu rozdmýchávat ohně sváru, který nás rozděluje. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

*************************

YIRUMA - River flows in you (Řeka tebou proudí)


Dimenze: Hudba

Autor: Petr Matějček
Datum: 5. dubna 2024

Naprosto nádherná písnička. Dávám si jí na web v mnoha verzích a remixech, prostě proto, že ji mám moc rád a poslouchám si jí. Hodně pro mne znamená. Například rockové verze nemají chybu. Thats all! 🙂

river

 

 

 

************************

Kdo je tvůj zdroj?

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pátek 5. dubna 2024, No120

Slovo pro dnešní den:
Anděl řekl Marii, že počne a porodí Ježíše, Mesiáše, aniž by znala muže. Mluvil o fyzické stránce, ale to má význam i pro nás. Bůh nám ukázal, že nejsi závislý na lidech. To, v co věříte, se může stát, aniž byste přiměli svého manažera v práci, aby vás měl rád, nebo aniž byste přemluvili svého přítele, aby s vámi trávil čas. Nepotřebujete toho, koho si myslíte, že potřebujete. Lidé nejsou vaším zdrojem; Bůh je tvůj zdroj. Když přijde tvůj čas, když se Bůh ukáže ve své moci, nic mu nemůže stát v cestě. Řetězy se přetrhnou, dveře se otevřou a přijde příležitost. Může se to stát bez peněz, bez léčby, bez zkušeností, bez zdrojů, bez dobrých kontaktů na správných místech. Bůh se vás chystá překvapit. Stejně jako u Marie to bude něco, co jste nikdy neviděli. Něco, co se ve vaší rodině nikdy nestalo. Něco, co vzdoruje přesile, co vás katapultuje do vašeho osudu. Jen se soustřeďte na svůj skutečný zdroj. A věřte tomu, protože bez víry to nejde :)Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že jsi můj živitel, zdroj všeho dobrého v mém životě. Děkuji Ti, že nejsem závislý na jiných lidech, ale je to Tvoje přízeň, která mi přináší ty správné lidi a ta správná spojení. Zůstanu soustředěný na Tebe, s vědomím, že se stane to, co žádný člověk nedokáže. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

*********************

Armin van Buuren live at A State of Trance - Celebration Weekend (Saturday | Reflexion Stage)


Dimenze: TRANCE DJs

Autor: redakce
Datum: 6. března 2024

Inspirace pro víkend - kdo nemůže na koncert protože nemá prachy, čas nebo chuť může si pustit LIVE HRANÍ ARMINA van BUURENA. Ze začátku se to rozjíždí, ale pak to má solidní energii i atmošku👇🔋 🎶 Kdo nebude mít dost v dimenzi TRANCE DJs jsou další live performance.👍

********************

Víla z Vyšehradu - úvodní příběh 1/4

Vila 3
🌹Dimenze: Víla z Vyšehradu
Autor: Petr Matějček
Datum: 8. března 2024

První kapitola téměř pohádkově-magického příběhu o lásce, pouze pro dospělé, který je úvodem k celé knize:

Víla z Vyšehradu 1: Výzva

Říká se tomu challenge. Česky to můžeme přeložit třeba jako výzva. Jde o proces, kdy se pokusíme něco překonat. Vystoupit z vlastní komfortní zóny. V dnešních dnech žije totiž společnost, ve které si každý svým způsobem vytvořil osobní komfortní zónu, obklopil se kruhem přátel, rodinou a prací a jen málokdo je ochoten, či lépe řečeno schopen udělat, čas od času, naprosto šílený a bláznivý, a já ta slova zdůrazním - šílený a bláznivý, krok, zcela jinam. Prostě se hecnout k něčemu, co nám přinese nepohodlí, nutnost se překonat, možná i trochu rizika, nebezpečí.

A protože můj život stagnoval, rozhodl jsem se podstoupit takovou výzvu. Vybral jsem si, z nepřeberných možností, které fantazie nabízí toto:

Miluji Vyšehrad, protože je pravým, mystickým místem všech Čechů. Jeho energie a atmosféra je zcela jedinečná. Je úžasné, když si představíte, že v těch místech kde se můžete procházet vy, se před staletími opravdu procházeli naši králové a královny. Už jen tento pocit dává všemu nádech mystiky. Stanovil jsem si, že strávím noc na Všehradě. Od večera až do rozbřesku. Dalo by se říci, tak nějak od soumraku do úsvitu. V létě by to bylo třeba fajn, ale já se tak rozhodl strávit zimní noc.

Bylo 22. prosince roku 2023. Vánoce a vánoční čas už byl všude znát. Praha bylo nazdobená tisíci světýlek, která slavnostně oznamovala, že za chvíli již bude štědrý den, já se navečeřel v restauraci v Nuslích a vyrazil nahoru na Vyšehrad. Tma už začala padat a mne čekala mrazivá noc na Všehradě, ve které jsem chtěl zkoumat své pocity, promýšlet vlastní život a překonat sám sebe. Až po rozbřesku, s prvním světlem jsem hodlal jít směrem na raní metro a jet domů. Nevěděl jsem co mne čeká, nevěděl jsem zda-li to vydržím a právě tomu se říká challenge.

Dostal jsem se na Vyšehrad spodní branou, od Vltavy, prošel ho a posadil se u Rotundy. Tam jsem strávil asi hodinu, popocházením sem a tam a sledoval občasné hloučky lidí, kteří procházeli Vyšehradem. Jak šel čas, postupně hloučků ubývalo. Lidé spěchali domů.

Prošel jsem si Vyšehrad křížem-krážem, urovnával si myšlenky, a nějak před půlnocí jsem zakotvil před malým domeček, před kterým je malý parčík, asi tak dvě stě metrů od vstupnní brány. Od té vstupní brány, kterou se jde směrem k metru.

V parčíku jsem objevil sochu jelena. V legraci jsem se s ním seznámil, mluvil na něj, pokládal mu otázky a on mi "jako" odpovídal. Korzoval jsem sem a tam, aby mne nebyla zima, ale pomalu na mne začala padat únava.

Vyšehrad už byl tichý a liduprázdný... ▶️pokračovat ve čtení

Rotunda

*******************

Mocní spojenci

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 8. dubna 2024, No121Slovo pro dnešní den:
Marie měla Boží zaslíbení, že porodí Mesiáše, ale neměla nikoho, kdo by za ní přišel a povzbudil ji v jejím snu, dokud nenavštívila svou sestřenici Alžbětu. Byla to starší žena, která byla celý život neplodná, ale nyní byla šest měsíců těhotná s dítětem Janem Křtitelem. Jen zvuk Mariina pozdravu způsobil, že Alžbětino dítě poskočilo v lůně. Marie nemusela přesvědčovat Alžbětu, aby uvěřila v zázrak. Okamžitě se spřátelili, protože tušili něco neobvyklého, jedinečného. Alžběta porodila Jana Křtitele a Marie porodila Ježíše.
Bůh nařídil, že určití lidé uslyší vaše sny, uvidí vaši vizi, dohodnou se s vámi a budou věřit tomu, čemu věříte vy. Nemusíte jim to vemlouvat ani doufat, že vám pomohou; je to božské spojení.🙏 Bůh je uspořádal, aby byli mocným partnerem, který vám pomůže doslova vtlačit vás do vašeho osudu. Počkejte na toho správného člověka, který věří tomu, co vám Bůh vložil do srdce.Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti za božská spojení, která jsi mi určil. Děkuji mocným partnerům, kteří věří tomu, čemu věřím já, a povzbuzují mě, abych věřil dál. Pomoz mi dohodnout se se správnými lidmi. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

****************

PzJD👽120: Škola Andělů💖

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 8. dubna 2024


"Pro mne naprosto speciální záležitost. Záleží mi na odkazu této povídky, a tak jí dám ve svém díle více prostoru. Jsou s ní připraveny zajímavé plány, ale nechci už otálet s jejím uvedením na Světlo Boží. Toto pondělní vydání bych tedy chápal spíše jako předpremiéru, protože povídka se později dočká dalších načtení věhlasnějšími jmény. Prozatím jsem ji načetl já, ale na kvalitě textu se tím, doufám, nic nemění :) Třeba se vám odkaz do ní vložený bude líbit, třeba s touto andělskou povídkou budete souznít, třeba vám poodkryje něco z výchovy Andělů, co zařadíte do svého života. Bylo by to hezké. Pak by povídka splnila svůj účel na jedničku.😊 "

Povídka z jiné dimenze - premiéra, každé pondělí, v 19:00hod👇

************************

Nikoliv pouze svou silou

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Úterý 9. dubna 2024, No122

Slovo pro dnešní den:
Pro Marii by bylo tak snadné pochybovat o andělově slibu, že porodí Ježíše, aniž by do toho byl zapojen muž. Ale zvažte Mariinu odpověď: „Jsem dítě Boží. Přijmu, cokoli bude chtít. Ať se splní vše, co jsi řekl." Místo toho, aby se soustředila na to, jak je to možné, přešla na to, kým byla. "Já vím, kdo jsem. Jsem Boží dítě. jsem favorizována. Jsem požehnaná. Jsem vyvolená."
Proč neuděláš to, co udělala Marie, a nenecháš to na Bohu a nezůstaneš soustředěný na to, kdo jsi. "Bože, děkuji Ti, že jsi můj Otec a bereš mě tam, kam nemohu sám." Sny ve vašem srdci se mohou zdát nemožné, ale máte za sebou sílu, která vám pomůže. Síla Nejvyššího to vyřeší. Zbavte se tlaku. Přestaňte žít ustaraní a frustrovaní. Věci se nemusí řešit jen vaší silou, ale také silou Ducha živého Boha.Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že Maria uvěřila Tvému slibu, protože věděla, že je Tvá služebnice a dítě. Děkuji ti, že žádné tvé slovo nikdy nezklamalo. Věřím, že jsem také Tvé dítě a služebník a Tvá slova, která mi byla dána, se naplní. V Ježíšově jménu, Amen."


Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

***************

Dejte význam svým snům

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Středa 10. dubna 2024, No123

Slovo pro dnešní den:
Někdy nás Bůh žádá, abychom dělali věci, které jsou těžké. Když Josef a Marie cestovali devadesát mil z Nazareta do Betléma, byla Marie v devátém měsíci těhotenství a deset dní jela na oslu. Den za dnem, i když pršelo, unavení a hladoví, hledali v noci místa na spaní – prostě žádný komfort. Pak dorazili do Betléma, ale nenašli jiné místo k pobytu než jesličky s ovcemi. Přesto nikde není zmínka o tom, že by si stěžovali nebo byli rozmrzelí, když okolnosti nebyly takové, jaké očekávali. Zůstali věrní a porodili Mesiáše světa.
Bůh ne vždy dělá věci tak, jak jsme si naplánovali. Nás ani nenapadne kudy nás může vést. Pokud nezůstanete otevření, budete frustrovaní, když vás někdo poškodí, naštvaní, protože se ty správné dveře neotevřou. Rozhodněte se, že se nenecháte rozhodit tím, co se nemění, a nenechte se odradit tím, jak dlouho to bude trvat. Pokračujte ve správném jednání a ve víře se posouvejte vpřed. Zrodíte sny větší, než jste si představovali.

Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že mě bereš na cestu víry, která přesahuje mé sny. Děkuji Ti, že Ti mohu věřit, když věci nefungují tak, jak jsem si naplánoval. Pomoz mi zůstat věrný dělat to, co je správné, a zvládat břemena s Tvou milostí. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

**********************

Na čem opravdu záleží

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Čtvrtek 11. dubna 2024, No124

Slovo pro dnešní den:
Nemáme žádnou záruku, že tu budeme zítra. Náš život je křehký. Jaké změny bychom udělali, kdybychom věděli, že nám zbývá jen rok života? Byli bychom laskavější, soucitnější, chápavější. Nenechali bychom se věcmi tak snadno rozčílit. Zpomalili bychom a udělali si čas na to, co je opravdu důležité – na naši rodinu, přátele, milované. Šli bychom třeba na to speciální rande, které jsme vždycky chtěli jednou zažít, ale nenašli jsme k tomu odvahu. Našli bychom si čas, abychom byli na míčových hrách našeho syna. Nevyšli bysme z domu, bez polibku pro manželku. Věnovali bychom pět minut svého času a napsali srdečný e-mail, který jsme měli v úmyslu. Vyhradili bychom si pár dní a šli se podívat na naši rodinu, na přátele, které jste dlouho neviděli.
Každý den byste měli lidem ve svém životě říkat, jak moc je máte rádi. Každý den si udělejte čas obejmout své děti, podívat se jim do očí a říct jim, jak jste rádi, že jsou ve vašem životě. Udělejte si čas na lidi ve svém životě. Proč takové změny neuděláte dnes?Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti za toto připomenutí, abych si udělal čas na to, na čem opravdu záleží. Děkuji Ti za svou rodinu, přátele a milované, které jsi mi přivedl do života. Pomoz mi milovat je a pečovat o ně způsobem, který odráží Tvou lásku k nim a ke mně. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

********************

Přeloženo do češtiny: AQUA - BARBIE GIRL / Panenka pro tvý potěšení

Dimenze: Cover songy
Autor: Petr Matějček
Datum: 11. 4. čtvrtek, 2024

 

Do našeho krásného jazyka jsem lokalizoval další písničku - Barbie girl.

Rozverná blbinka, přeložená pro radost. S textem jsem si pohrál. To byl důvod, proč si s tím dát tu práci :))
Užil jsem si to. No, prostě Barbie Girl. Život je právě i o těchto blbinkách. Nebrat všechno vážně. Uvolnit se.
Barbie Girl je k tomu jak stvořená. Je to opravdu konina :))

👇 Zajímavost pro ty, co se učí Anglicky:👇
Hanky-panky - slengový, rozverný, milý výraz pro sexík. Překládám jako muchlování, šmajchování.

ONE LOVE - ONE GOD

💖BARBIE GIRL💖

Jsem tvoje panenka Barbie, barbína pro tvůj svět
jsem zase zhulená, je to fantastický
můžeš mi vlasy česat a celou mne svlékat
stačí jen pomyslet a bude to tak

Jsem trhlá blondýnka pro tvůj fantasy svět
kupuj mi oblečení, zkoušej mi ho, jsem tvoje panenka pro všechno
Jsi moje slečinka, dáme si rock and roll, kouzlo růžové ve vzduchu visí
Polib mě tam, dotkni se mě tady, muchluj se se mnou

Můžeš se mne dotýkat, můžeš si se mnou hrát
stačí jen říct: "Jsem jenom tvůj"

 

Barbie 1barbie 2

************************

Jak vidíš Boha?

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pátek 12. dubna 2024, No125Slovo pro dnešní den:
To, jak dnes vidíte Boha, bude mít velký vliv na celý váš den. Pokud máte správnou představu Boha a víte, že vás rád vítá, že se Jeho tvář rozzáří, když vás vidí, že s vámi rád tráví čas, naslouchá vašim obavám a ví, o čem sníte, nebojte se jít nebojácně k Němu. Po celý den s Ním můžete mluvit důvěrně jako se synem nebo dcerou, nebo jako s moudrým rodičem. Málokdo z nás má však tu drzost myslet si, že by nás Bůh rád viděl. Tolik lidí Ho vidí jako tvrdého a odsuzujícího soudce, který nám bude vytýkat naše chyby a očekává, že budeme dokonalí. Příliš často máme špatnou představu o Bohu a stahujeme se zpět ve strachu a zastrašování, protože máme pocit, že se s Ním nikdy nemůžeme měřit a vždy budeme nehodní.
Začněte svůj nový den s vědomím, že Bůh nezakládá své „radostné přijetí“ na vašem výkonu, na tom, jak dokonale jste žili, nebo na dobrých skutcích, které jste vykonali. Je to založeno na vaší víře v Krista a na skutečnosti, že jste Jeho dítětem. Věřte tomu a přijměte to.Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že mě s radostí přijímáš do své přítomnosti jako své dítě kvůli mé víře v Ježíše. Děkuji Ti, že nečekáš, až se předvedu dokonale, a pak mi ukážeš svou lásku a dobrotu. Přijdu před Tebe nebojácně s vědomím, že Tvá tvář se rozzáří, když mě uvidíš. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

******************

PzJD👽120:😇 Škola Andělů - celý text

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 13. dubna 2024


"

💘Škola Andělů💖

 

Na Nebesích právě probíhala hodina ve Škole Andělů. Starý a moudrý učitel Anděl učil nové Anděly. Dnes se probírala láska bez podmínek. Její zdroje, její přijímání, vysílání i práce s ní. Žáci-andělé už to znali nazpaměť, ale protože opakování je matkou moudrosti bylo třeba jim to neustále připomínat, doslova je prodchnout tímto učením, aby dole, na Zemi, mohli vykonávat svojí službu svědomitě a dobře.
Učitel měl právě tento výklad: "Buďte jako vysílače. Vysílejte, rozdávejte. Bezbřeze a nekonečně. Můžete si to dovolit, protože jste zároveň přijímači. A váš zdroj lásky je nevyčerpatelný. Staňte se průtokem toho všeho. Neřešte podrobnosti. Neřešte nepodstatné. Řešte, co je právě teď! Buďte jako hromosvody a zaveďte na Zem lásku a Světlo. Není to těžké, když se otevřete a když nebudete blokovat to, co přichází."
Učitel se na chvíli odmlčel, přejel pohledem celou třídu, aby se ujistil, že všichni dávají pozor a pokračoval. "A, až tohle pochopíte, až se dostanete na tuto úroveň budete učit druhé. Stanou se z vás učitelé. A teprve potom pro vás nastane ta pravá zábava. Teprve potom prohlédnete a to všechno dostane smysl. Vyšší a krásný smysl. A budete si ho užívat. Což bude sladká odměna za všechno to trápení, kterým jste si museli projít."
Andílci na něj otráveně hleděli. Všechno tohle už znali. Někteří z nich však přeci jenom souhlasně zatřepali křídly na znamení že porozuměli výkladu a vzali si ho za svůj.
Učitel Anděl pokračoval: "Co uděláme když nás nazvou hlupákem, no?"


Pokračovat ve čtení...

*****************

Rozmary ženy


Dimenze: láska / humor

Autor: Petr Matějček
Datum: 14. března 2024

Co k tomu dodat?😁👇

Ona: Byla bych ráda, když bys o mne dal zase něco na web, ale tak aby se nevědělo, že jsem to já.
On: Posloucháš se?
Ona: ????
On: Jestli se posloucháš? Co to je za přání? Tohle jsou rozmary ženy. Jak mám napsat něco na web, když tě nesmím jmenovat?
Ona: Ty na něco přijdeš.
On: Tak já napíšu, že jsem tě požádal o ruku.
Ona: To by bylo hezký...,
On: Ale to mám napsat, že jsem nabídnul sňatek slečně XX?
Ona: Třeba. To je tvoje věc.
On: To je další z tvých rozmarů, tohle...
Ona: A to na mne přeci tak miluješ...
On: Jo, jenže ono také není lehké, každý tvůj rozmar splnit.
Ona: Ty na něco přijdeš. Věřím ti.🧡

... a když tohle řekne krásná žena, chlap by se mohl přetrhnout. Těžko říci jaká bude spokojenost se splněním takového přání, protože výsledkem může být třeba tato zpráva, ale když už nic, tak snad rozmarná kráska ocení alespoň snahu vyhovět :)😁

Když ji miluješ, není co řešit! Kofola je pití našeho webu :)

Kofolo short Lake house

*********************

Buďte opravdoví

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 15. dubna 2024, No126Slovo pro dnešní den:
Je snadné procházet životem a rozhodovat se na základě toho, co si budou myslet ostatní lidé. Ježíš řekl, že problém farizeů byl v tom, že všechno, co dělali, bylo pro parádu – jak se oblékali, peníze, které dávali, čestná místa, která obsadili. Dělali to všechno proto, aby na lidi udělali dojem, aby si vybudovali vlastní ego. Problém s životem založeným na vytváření image je ten, že nemůžeme být autentičtí. Musíme skrývat své slabosti, protože si myslíme, že jinak si nás ostatní přestanou považovat. Musíme hrát na ostatní, abychom zůstali v jejich přízni. Musíme se podřizovat, nosit masky a stýkat se s lidmi, které třeba ani nemáme rádi. Je skvělé vypadat dobře, být úspěšný a chovat se sebevědomě. Ale překračujete mez, když si necháte svůj život řídit jenom podle toho jakou si vytváříte image a všechno pak proháníte filtrem, který má určit jak vše bude vypadat.
Nežijte pod tlakem snahy udělat dojem na ostatní. Nutí vás to skrývat, jak se opravdu cítíte, a chovat se, jako by bylo všechno v pořádku – i když třeba není. Vystupte z běžícího pásu, který vás vyčerpává, zastavuje vaši kreativitu a hlavně - krade vám vaši radost. Buďte reální, opravdoví, prostě takový jací jste.

Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že hledáš mé skutečné já, což pro mne znamená být upřímný ve svých bojích, v mých slabostech i obavách. Děkuji Ti, že se mohu osvobodit od života poháněného vytvářením image a mohu tak být tím, kým jsi mne stvořil. Nemám co skrývat. Tvoř mě, zformuj mě a změň mě. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

***************************

V PONDĚLÍ nové pokračování KENTA a ARRIANNY

Dimenze: Kent a Arrianna
Autor: Petr Matějček
Datum: 14. dubna 2024

Kdo ještě neslyšel předchozí díly, může si naposlouchat🎧, protože ZÍTRA V 19:00 zveřejníme nové pokračování vesmírného dobrodruha KENTA a jeho protřelé protihráčky ARRIANNY. Tak, ať víte, co bylo předtím... Děj se dá pochopit i tak, ale přijdete o spoustu detailů, které celý příběh propojují. Naše hrdiny můžeme zařadit mezi vesmírné tuláky, milovníky života, šejdíře, podvodníčky a zlodějíčky, ale se srdcem na pravém místě. Budou si to dávat pěkně. Čtvrtý díl napoví, že nebude poslední :)

🚀👊😎PzJD mini-série KENT HAYERDAL😎👊🚀

sci-fi dobrodružství vesmírného dobrodruha

 

1) Arrianinno obvyklé dobrodružství

2) Pomsta Kenta Hayerdala

3) Kent Hayerdal a strážný android

********************

PzJD👽121: KENT a ARRIANNA 4 - Jak se dali dohromady

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 15. dubna 2024


"Tak konečně... Kent Hayerdal se vrací a s ním jeho protihráčka Arrianna. Kenta opět výtečně namluvil Petr "Swobi" Svoboda svým příjemný, kultivovaným hlasem. Petře díky moc, jsi opravdu frajer!😎👍.
Tato minisérie bude mít daší pokračování. Dají se Kent a Arrianna dohromady a nebo má název jen splést čtenáře a posluchače??? Zejména ty, kteří znají předchozí díly??? :)
K rozluštění této hádanky není nic lehčího než si pustit video🎧👇"

Povídka z jiné dimenze - premiéra, každé pondělí, v 19:00hod🎧👇

*********************

Zkontrolujte nastavení své mysli

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Úterý 16. dubna 2024, No127

Slovo pro dnešní den:
Je snadné uvíznout v životě a myslet si, že jsme zašli tak daleko, jak jsme jen mohli. Nemůžeme se zbavit závislosti, nemůžeme se uzdravit nebo ztrácíme víru ve splnění našeho snu. To, co nás mnohokrát brzdí, je naše vlastní myšlení. Ježíš říká, že nikdo nedává nové víno do starých měchů. Když měch zestárne, kůže ztvrdne a ztuhne. Pokud do něj dáte nové víno, víno se roztáhne a roztrhne měch. Ježíš říká: "Nemůžeš mít nový život se starým myšlením." Pokud si myslíte, že jste dosáhli svých limitů, pak ano. Pokud si myslíte, že problém je příliš velký, pak je. Pokud si myslíte, že nikdy nepotkáte toho pravého, pravděpodobně nepotkáte. Není to tak, že by Bůh neměl pro vás požehnání, přízeň a růst. Je to tím, že váš měch je starý. Musíte získat nové nastavení mysli. Začněte věřit více, snít opravdu ve velkém, očekávat to největší štěstí. Nejste omezeni svými okolnostmi, neúspěchem, svým šéfem, tím, jak jste byli vychováni. Jediný dotek Boží přízně vás katapultuje vpřed.

 Modlitba pro dnešní den:
Bože, děkuji Ti, že jsi mě stvořil, abych žil život v hojnosti a nikoliv život, který uvízl ve starém myšlení. Děkuji Ti, že jsi Bohem růstu a v mé budoucnosti máš vždy něco většího. Pomoz mi zbavit se starého měchu omezeného myšlení a věřit a očekávat to nejlepší. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

***************

Víla z Vyšehradu hotovo 99%📝

Vila 3
🌹Dimenze: Víla z Vyšehradu
Autor: Petr Matějček
Datum: 16. dubna 2024

Jak je to s VÍLOU Z VYŠEHRADU? Tak jen telegraficky:

Kniha je napsaná, už se do ní moc přidávát nebude. Příběh je na hlavní linii uzavřen. Pracuje se na kompletaci, češtině a věcech, kterým říkám "kancelářské práce" :) Ale pořád to dává možnost lehce něco připsat nebo změnit, což dělám.Vzhledem k tomu, že textu není tolik, kolik jsem myslel nebudu, ale vyhazovat scény, které jsem chtěl dát pryč. Zvažoval jsem jejich zařazení a nakonec je z příběhu vyndal. Osud, život, opět rozhodl za mne. Moje dilema je rozřešeno. To je pro "Vílu z Vyšehradu" charakteristické. Scény zůstanou v knize. Jsou to, povětšinou, ty nejintimnější, nejkontroverznější nebo nejožehavější.
Čtenář si tedy užije, má se na co těšit... :))

Vysehrad

***********************

Přeloženo do češtiny: SNAP! - RHYTM IS A DANCER / Rytmus tebou smýká

Dimenze: Cover songy
Autor: Petr Matějček
Datum: 17. dubna 2024

 

Do našeho krásného jazyka jsem lokalizoval další pecku - Rhytm is a dancer.

Skvělá písnička pro zábavu, která byla totálním tahákem na parket.

Skotačivá, dunící basa na tři jednoduché tóny (A-F-G-A) vytváří pro mě jeden z největších basových rifů diskotékové hudby v devadesátkách.

Přeloženo proto, že jsem si na web chtěl dát pár těch výborných remixů téhle legendární skladby a také nějak rozkódovat, co svým rapem myslel 200 kg vážící rapper TURBO B. :) Jeho rap nese myšlenku.
Beru si z toho, že pokud chceme něco přijmout - měli bychom se tomu poddat. Jinými slovy mnoho lidí si přeje velké věci a nestanou se jim proto, že se neumí uvolnit a přijmou to, co je pro ně připraveno.

👇👇👇👇👇👇

"Tělo musí mít volnost, aby to všechno mohlo přijmout..."

 

👇 ... a nejen tělo. Stejně tak i mysl. V textu je to vyjádřeno také 👇
ONE LOVE - ONE GOD

💖Rhytm is a dancer / Rytmus tebou smýká💖

[Turbo B - rap]
Nech rytmus, který tě vede, vplížit se dovnitř tebe
Nastav svou mysl tak, aby pulsovala s beatem,
bass vibruje, pauza se synťákem zklidňuje, ale pro oddych není v tvojí myslí místo,

protože tělo musí mít volnost, aby to všechno mohlo přijmout
Není co ztratit, můžeš jenom získat,
ovládá tě to,
drží tě to, formuje tě to.
Co bylo nech, teď je tu
nový poznání, chutná jak nic
pro tvou duši, která čelí tomu, že
musíš být tím, čím být chceš.


SNAP

 

************************

Už je to naplánováno👍

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Středa 17. dubna 2024, No128Slovo pro dnešní den:
Všichni na něco čekáme – až se splní sen, že potkáme toho pravého, až se naše zdraví obrátí. Když to však trvá dlouho, je snadné se nechat odradit a myslet si, že to nikdy nevyjde. Ale když Bůh vložil slib do tvého srdce, už naplánoval tvé uzdravení, tvůj průlom, tvé povýšení už určil správný čas, kdy se to má uskutečnit. Ve vaší budoucnosti jsou okamžiky, ten správný čas, kdy věci zapadnou na své místo. Když pochopíte, že to již bylo naplánováno Stvořitelem vesmíru, nebudete žít ustaraní a frustrovaní. Zůstanete v klidu s vědomím, že přichází vše, ve správný čas.
Bůh říká: "Učiním to." Krása je v tom, že to nemusíte dělat samy. Nemusíte s věcmi manipulovat, nutit dveře k otevření, uzdravovat se. Bůh to udělá. Můžete mít velké překážky v životě, ale nejste na to sami. V pravý čas Bůh otevře dveře, způsobí, že uspějete, obrátí vaše zlobivé dítě na správnou cestu.🙏Modlitba pro dnešní den:🙏
„Bože, děkuji Ti, že jsi již určil správný čas pro uskutečnění uzdravení, průlomů a požehnání v mém životě. Děkuji ti, že jsi naplánoval to, co se má stát v mém životě. Zůstanu v míru, protože vím, že je ve Tvých rukou, aby se můj osud naplnil a mé sny uskutečnili. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

***********************

Zavřené dveře

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Čtvrtek 18. dubna 2024, No129

Slovo pro dnešní den:
Všichni čelíme situacím, kdy se zdá, jako by se dveře zavřely. Tvrdě pracujeme, ale cítíme, že odezva není taková jakou bychom očekávali. Energie se nevrací. Nic se nám nenásobí. Myšlenky vám řeknou: "Ty dveře se nikdy neotevřou." Někdy je to, jako byste byli trvale uzamčeni. Přítel odešel, někdo vás zradil nebo jste onemocněli. Ale Bůh říká, že otevře dveře, které nikdo nemůže zavřít. Bůh je tvým vrátným. Má pod kontrolou dveře ve vašem životě.
Možná stojíte proti okovaným dveřím s velkým zámkem. Neexistuje způsob, jak se uzdravit, začít podnikat nebo se zbavit závislosti. Ale až přijde tvůj čas, Nejvyšší Bůh přetrhne řetězy a odemkne tyto dveře. Chystáte se vstoupit do toho, před čím jste byli uzavřeni – povýšení, léčení, svoboda, ti správní lidé. Nevěřte lžím, že dveře jsou trvale zavřené. Bůh, který otevírá dveře, dělá nové věci každý den. Chystá se vás vzít tam, kde jste nikdy nebyli.

Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že jsi strážcem mého života. Děkuji Ti, že mi jiní lidé a okolnosti nemohou zabránit v tom, co jsi mi určil. Věřím, že lámeš řetězy a otevíráš ty správné dveře a že mě vezmeš tam, kde jsem nikdy nebyl/a. V Ježíšově jménu, Amen."

 

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

*************************

HANS ZIMMER - TIME

Dimenze: hudba3
Autor: Petr Matějček
Datum: 19. dubna 2024

Soundtrack ke sci-fi filmu INCEPTION (Počátek👍). Za mne jedna z nejsmutnějších písniček. S ponurou náladou, ale dokáže oslovit srdce. Pouštím si jí, když je potřeba odplavit nános špíny tohoto světa a vyčistit srdce. Takže si jí pouštím často :))

Třeba, někdo, kdo to cítí stejně bude chodit na tuto stránku a odplavovat nános špíny světa také.

Máte tu TIME v mnoha provedeních. Všechno je špička.

So, LET IT GO! (Tak tedy, pojďme na to!)

 

A ještě poznámka - zejména pro ženy. U písničky je možné brečet. Ona k tomu vybízí. A brečet se může, protože od toho nám Bůh pláč dal. Abychom v slzách odplavili to bolestné. Pobrečet si doma, za zavřenými dveřmi u smutné muziky, která je k tomu složena, je očistné. To funguje.

Není dobré však brečet před lidmi. To nedělejte. První hlupák toho zneužije.

Je dobré smutek nedržet, odplavit ho v soukromí a na ulici vyjít s úsměvem.🙂

👇 Track TIME je k tomu více než vhodný...👇

inception 2

*************************

Vidíte se ve špatném zrcadle?

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pátek 19. dubna 2024, No130

Slovo pro dnešní den:
Je velmi důležité, jak sami sebe vidíme. Váš sebeobraz určí, zda dosáhnete svého plného potenciálu. Pokud se budete cítit nedostateční, znevýhodnění nebo neatraktivní, bude vás to omezovat. Není to tak, že byste neměli velký potenciál; jde o to, že váš sebeobraz je zkreslený. Je to, jako byste na karnevalu vešli do místnosti plné zrcadel, která neúměrně deformují vaše tělo, a věříte, že skutečně vypadáte tak, jak se deformovaně vidíte. Mnozí z nás ani nepoznají, že se dívájí na zkreslené zrcadlo ve svém skutečném životě. Považujeme se za netalentované, nekvalifikované a ne dost dobré. Tento zkreslený obraz nás brzdí.
Byli jste stvořeni k obrazu Božímu. Bůh tě stvořil nadanou, krásnou, chytrou a sebevědomou. Bůh tě stvořil nadaného, krásného, chytrého a sebevědomého. Jste plně vybaveni pro účel, který pro vás stanovil, ale když se podíváte do pokřiveného zrcadla, vidíte všechny své nedostatky a vše, co se vám nelíbí je přehnané. Je čas zbavit se špatného zrcadla.Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že jsi mě stvořil ke svému obrazu s dary, talenty a schopnostmi užívat si života a plnit Tvou vůli. Pomoz mi milovat sám sebe se všemi mými chybami a věcmi, které si přeji, aby byly jiné. Prohlašuji, že se zbavuji špatného zrcadla a vidím se stvořený dokonale k Tvému obrazu. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

***********************

😻🤓Otevřena dimenze - PSY TRANCE🤪🤩

 

Dimenze: Psy trance
Autor: redakce
Datum: 20. dubna 2024

 

Psychedelický trance, často také zkracováno jako psytrance, je forma elektronické hudby, která se vyvinula z Goa trance na začátku 90. let, kdy se začlenila do mainstreamemu. Zahrnuje množství dalších žánrů – včetně Goa, melodického, temného, progresivního a suomi psytrance. Mezi slavnější psytrance festivaly v České republice patří Bio, Čarodějnice od HedoniXu nebo Mystický les.

 

👇👇👇PSY TRANCE - vstup zde👇👇👇

psy trance1

********************

Co máš v plánu?

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 22. dubna 2024, No131

Slovo pro dnešní den:
Je snadné si myslet, že náš život je založen na tom, co si vybíráme. Všichni máme svou vlastní svobodnou vůli činit rozhodnutí dělat to, co chceme. Do jisté míry je pravda, že sami určujeme běh našich životů, ale to není jediný faktor. Bůh má podmíněnou vůli – věci, které dělá na základě toho, zda děláme dobrá rozhodnutí, jak si vedeme, jak jsme disciplinovaní. Ale má také svrchovanou vůli – věci, které dělá bez ohledu na naše rozhodnutí. Bůh už předem naplánoval záměr, který máte splnit.
Jen se zeptejte proroka Jonáše. Udělal přesný opak toho, co mu Bůh řekl, a byl hozen přes palubu do moře. Bůh neřekl: „Škoda. Jsi na to sám. Jsi mimo moji vůli." Bůh poslal velkou rybu, která čekala, aby ho spolkla a vzala na břeh, doslova jako taxík. Bůh říkal: "Jone, mou svrchovanou vůlí je, abys šel a řekl, co říkám lidu Ninive."Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti za Tvůj slib, že své plány pro můj život uspořádáš podle Tvé vůle. Děkuji, že mohu zůstat v klidu s vědomím, že pracuješ v zákulisí a řídíš výsledky. Pomoz mi být trpělivý a vědět, že mě přivádíš k mému záměru. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

*********************

PzJD👽122: Martin a Martina

Dimenze: PzJD
Autor: Petr Matějček
Datum: 22. dubna 2024

Povídka z jiné dimenze - vždy v pondělí, PREMIÉRA v 19:00 hod.

**********************

Čas přestat utíkat

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Úterý 23. dubna 2024, No132

Slovo pro dnešní den:
Je snadné se v životě vyhnout věcem, které bychom měli řešit. Místo toho, abychom odpustili lidem, kteří nám udělali špatně, a šli dál, necháme se bolestí užírat. Nebo se možná potřebujeme někomu omluvit, ale je to nepříjemné, takže to stále odkládáme. Možná se otevírají nové dveře a my víme, že je to příležitost od Boha, ale bojíme se a cítíme se nekvalifikovaní. Místo toho, abychom čelili svému strachu nebo tomu, co je nepříjemné, před tím utíkáme, dokonce i před Božím voláním.
Dokud budete utíkat, bude vám chybět velikost, kterou do vás Bůh vložil. Nemůžete dobýt to, čemu nečelíte. Příliš často si zpohodlňujeme to, čemu bychom měli čelit. Vytváříme seznamy výmluv. Ale nemůžete utéct před vším, co je nepříjemné. Nemůžete problémy ignorovat, zamést je pod koberec a myslet si, že zmizí. Když k sobě budete upřímní, když se postavíte tomu, s čím víte, že se musíte vypořádat, může to být nepříjemné, ale Bůh vám dává milost, sílu a moc dělat to, co byste sami nedokázali.

Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že jsi mě vždy povolal výš a vyzval mě, abych odložil seznam výmluv, které mi brání být nejlepší. Pomoz mi čelit oblastem, se kterými se musím vypořádat, vykročit ve víře a vidět změnu. Věřím, že s Tvou pomocí dokážu vše překonat a zvítězit. V Ježíšově jménu, Amen."

 

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

*******************

Přeloženo do češtiny: Europe - 👩‍🚀The Final Countdown / Poslední odpočítávní 🚀

Dimenze: Cover songy
Autor: Petr Matějček
Datum: 23. dubna 2024

 

Do našeho krásného jazyka jsem lokalizoval další pecku - The FINAL COUNTDOWN.

Jeden z největších hitů z doby, kdy jsem byl ještě malý. Kdo jí nezná jako by v té době nežil. Chtěl jsem jí přeložil, protože jsem se domníval, že bude o lásce, o končícím vztahu, ale vyšla mi z toho písnička KOSMONAUTSKÁ👩‍🚀 :)😁
Jedna planeta - jedno lidstvo -jedna láska - jeden Bůh

Vykládám si jí tak, že kosmonauté opouští Zemi a vydávají se na cestu vesmírem. A ten kdo jim bude moc, moc, moc chybět nebude žena, ale jejich rodná planeta :) Alespoň tak to chápu a v tomto smyslu jsem to přeložil. Přenesené významy na rozpadající se vztah si dokáži představit jen těžko.
👇 Z textu můžete posoudit👇

🚀💖The Final Countdown / Poslední odpočítávání💖🚀

Odcházíme spolu,
ale i tak je to loučení
A možná se jednou vrátíme
na planetu Zemi, těžko odhadovat co bude...
Myslím, že není koho vinit
opouštíme rodnou hroudu (opouštíme zem)
Budou věci ještě někdy stejné?
Nastává konečné odpočítávání
Poslední odpočet

Míříme k Venuši (Venuši)
A stále letíme vysoko
A protože nás už možná viděli
uvítaj nás všechny, jo
S tolika světelnými roky před sebou
A vším tím, co máme objevit (a prozkoumat)
jsem si jistý, že nám všem bude Země moc chybět

final count

***********************

Pod tlakem

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Středa 24. dubna 2024, No133

 

Slovo pro dnešní den:
Všichni čelíme situacím, kdy věci nejdou podle našich představ, někdo se k nám nechová správně. Je snadné se rozčílit, žít frustrovaně a divit se, proč se to nemění. Ale mnoho z toho, čemu v životě čelíme, je zkouška. Opravdu nevíte, co ve vás je, dokud nejste vystaveni tlaku. Je snadné mít dobrý přístup, když se k vám lidé chovají dobře a dveře se otevírají. Ale, co když je to přesně naopak?
Té noci, než byl Ježíš ukřižován, mu Petr řekl: „Položím za tebe svůj život. Petr to tak opravdu myslel, ale toto prohlášení bylo snadné učinit v atmosféře víry při velikonoční večeři. Když došlo k událostem, kdy měl dokázat svá slova a byl konfrontován s tím, že je Ježíšovým učedníkem, tak Petr třikrát popřel, že by Ježíše znal. Tlak odhaluje slabosti našeho charakteru. Pokud jsme ochotni se změnit, provést úpravy, projít zkouškami, Bůh nám bude dávat více své přízně, tak jako Petrovi. Bůh se nás nevzdává, když selžeme.Modlitba pro dnešní den:

Bože, děkuji Ti, že využíváš tlaku, výzev a pokušení, abys mě posílil a zlepšil tak můj charakter. Děkuji Ti, že každá zkouška mé víry mě dělá silnější a zvyšuje moji vytrvalost a odhodlání, abych stále stoupal ve všech oblastech svého života. Věřím, že budu stále lepší a lepší, každým dnem. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

*************************

Milá slova

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Čtvrtek 25. dubna 2024, No134

Slovo pro dnešní den:
Když řeknete něco laskavého příteli, pochválíte kolegu v práci, řeknete svému manželovi, že ho milujete, nebo povzbudíte souseda, může se to zdát jako jednoduchá věc, žádný velký problém. Ale ta slova mají neuvěřitelnou sílu. Dnešní Písmo říká, že můžete někoho učinit zdravějším, když budete mluvit laskavými slovy. Jen jednoduchý kompliment, jako například: „Tu prezentaci jste zvládl skvěle,“ vyživuje jejich duši. Když svému partnerovi řeknete: „Miluji tě. Jsem požehnán, že tě mám ve svém životě,“ to nejen posílí váš vztah, ale díky tomu se bude váš manžel cítit spokojenější a sebevědomější. Když zavoláte příteli, který je na dně, a řeknete: „Myslím na tebe. Záleží mi na tobě. Znamenáš pro mě hodně,“ uděláte skvělou věc. Taková slova totiž nejen povzbuzují, ale přináší také uzdravení pro tělo i duši.
Nenechte si ujít příležitosti přinášet naději. Lidé kolem vás potřebují to, co máte vy. Vaše milá slova a komplimenty mohou být tím, co je postrčí do jejich osudu a učiní je zdravějšími a silnějšími. Tak se stanou vším, čím byli stvořeni.Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že jsi mi dal sílu slov, abych pozdvihl druhé. Pomoz mi po celý den mluvit vlídně, skládat komplimenty, povzbuzovat a pozvedat lidi kolem mě. Věřím, že když já zvednu ostatní, Ty zvedneš mě. V Ježíšově jménu, Amen."


Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

*********************

Jaký je tvůj příběh?

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pátek 26. dubna 2024, No135

Slovo pro dnešní den:
Všichni máme příběh o tom, jak vidíme sami sebe a svou budoucnost. Vychází z toho, jak jsme byli vychováni, co lidé říkali, z našich úspěchů a neúspěchů. Možná je váš příběh negativní. "Byl jsem příliš zraněn. Jsem v nevýhodě. Nemám talent ani zkušenosti." Víte, co vám brání v rozletu? Tvůj příběh. Jste omezeni tím, čemu o sobě věříte, tím, jak vidíte své okolnosti. Příběh, který jste napsali, přepíše to, co říká kdokoli jiný. Je to ještě mocnější než fakta. Můžete být neuvěřitelně nadaní a mít skvělou osobnost, ale pokud si řeknete, že jste průměrní, vaše dárky od Boha nevyjdou tak, jak by měly.
Brání ti příběh, který si vyprávíš, dostat se výš? Proč si neřekneš nový příběh? Bůh už tvůj příběh napsal. Bůh říká, že jeho plány pro vás jsou dobré, aby vám dal budoucnost a naději. Říká vám mistrovské dílo, cenné, vítězné, vyhrávající. Klíčem je, aby byl váš příběh v souladu s jeho příběhem.Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že Ježíš je autorem mého příběhu a dokončí to, co napsal pro můj život. Děkuji Ti, že Tvé plány se mnou jsou dobré, dávají mi budoucnost a naději. Pomoz mi uvést můj příběh do souladu s příběhem, který jsi pro mě napsal. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

********************

Matky Mayhemu - ženská kapela!👍🎸👩


Dimenze: Hudba / inspirace

Autor: Petr Matějček
Datum: 27. dubna 2024

Inspirace na víkend! Ženy z Mayhemu založily kapelu.

Muzička live není TOP, ale ta radost, kterou rozdaly publiku, TŘEBA CHLAPÍKOVI VE ŽLUTÉM triku, nebo tomu malému klučíkovi v kapuci, za to stojí. I těch pár lidiček, co přišlo na jejich koncert, si to užívá. Klobouk dolů.

Víte proč 99 procent z vás nepřekorčí tyto hranice, i když byste třeba chtěli? A moc?👇

"Byla bych trapná... holky nehrajou... Dívčí kapela je vyjímka... stejně se pohádáme (což je pravda:)... Smáli by se nám... Co, tomu řeknou lidi, rodina... Bude ostuda... "

Kecy! Buď to chci dělat a skočím do toho po hlavě a kašlu na okolí a nebo můj sen zůstane zastrčenej někde v hloubi mojí duše.

Každý svého štěstí strůjce. Obrovský respekt Matkám z Mayhemu za to, že mne dnes inspirovali a nakopli k tomu naplňovat moje sny.

Třeba inspirují i vás👍

Borec zlutak oznaceni

 

A zde je důkaz, že když trochu potrénujete a budete zkoušet, tak už je to muzika! Nádherná verze SWEET DREAMS od Eurytmics v podání MATEK Z MAYHEMU!♥️👇

 

*******************************

Vzkaz vesmírného velitele čarodějovi z Vyšehradu


Dimenze: Víla z Vyšeradu

Autor: Petr Matějček
Datum: 28. dubna 2024


"All is well, but one question remain... "
"Všechno bylo řečeno, ale stále jedna otázka zůstává nezodpovězena... "

"Všechno je cesta. A já po ní kráčím. A pokud budu každým dnem lepší, silnější a zkušenější, tak třeba, až se po půl roce ohlédnu za tím vším dojde mi, že to byla zkouška, která mne posunula o level výš - fyzicky i psychicky. Do roviny, míst a k lidem, kam bych se jinak, pro svou pohodlnost, nedostal. A možná třeba tohle všechno byl plán Boží, účel této na sílu skončené lásky.💔

Musel jsem si prožít svojí knížku, aby měla lidem co říct? Možná...

Co jsem vzkázal Rozálii🌹 platí: "Když budeš potřebovat, budu tady pro Tebe..."

Ještě není všemu konec. A budoucnost třeba ukáže, že tohle všechno byl jen tutorial k něčemu většímu. Těžko říci. Beru to tak, jak to je.

Byl jsem z toho hodně dole. Jsem zpátky a vracím se silnější po všech stránkách. Jo, lásku v člověku neutlučeš. Vždycky si najde cestu. To si z toho beru. Opět se to potvrdilo a jsem za to rád. Prokoušu se tím. S Bohem, modlitbou a láskou v zádech... Asi je to můj úděl, a i když to není někdy lehký, v podstatě mne to naplňuje.

Vydal jsem se na nějakou cestu a z ní už do konce života nesejdu. A všechno tohle mne v ní jenom UTVRDILO!

Měj se čaroději a tady Ti posílám vzkaz, abys nezapoměl..."

👇👇👇👇👇👇👇

" In any war there are calms between storms. There will be days when we lose faith, days when our allies turn against us. But the day will never come that we forsake this planet and its people."

"V každé válce jsou chvíle utišení mezi bouřemi. Nastanou dny, kdy ztratíme víru, dny kdy se naši spojenci mohou obrátit proti nám. Ale nikdy nepřijde den, kdy zradíme tuto planetu a její obyvatele."

👇👇👇👇👇👇👇

***************************

Opřete se o víru

 

Dimenze: joelcz.pageride.cz
Pondělí 29. dubna 2024, No136

Slovo pro dnešní den:
Když Ježíš řekl učedníkům, že bude trpět a bude zabit, Petr nechápal, proč je to součástí Božího plánu. Je příznačné, že Ježíš tehdy Petrovi řekl, že se pro Něho stal nebezpečnou pastí. Ježíš říkal: „Petře, je nebezpečné dívat se na to jen z logické, přirozené perspektivy, protože to může způsobit, že propásneš svůj osud."

Na cestě k velkým věcem, které pro vás Bůh naplánoval, budete čelit překážkám. Někdy tě Bůh nechá projít bolestí, věcmi, kterým nerozumíš. O tom je víra. Když se podíváte na situaci přirozeně, nedává to třeba smysl. Ale Bůh je nadpřirozený. Nedovolil by bolest, kdyby tě to mělo zastavit. Budete v pokušení s tím bojovat, ale věřte Mu v bolesti. Necháte se odradit a vzdáte se nebo se opřete o víru? Musíte žít v souladu s Bohem, ne se svým lidským pohledem, jinak vám bude chybět velikost, kterou do vás vložil.Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že protože jsi nadpřirozený, nejsem omezen na to, co je podle mého přirozeného pohledu logické. Děkuji ti, že zkoušky, kterým dnes čelím, mě vedou k mému osudu. Budu chodit ve víře a budu věřit, i když se zdá, že neexistuje žádné řešení. V Ježíšově jménu, Amen."Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

****************************

Transfer hojnosti

Dimenze: joelcz.pageride.cz
ú
terý 30. dubna 2024, No137

Slovo pro dnešní den:
Bůh nám možná vložil do srdce sen začít podnikat, zanechat dědictví dětem našich dětí nebo pomoci vybudovat sirotčinec, ale my na to nemáme bankovní účet, postavení ani vliv. Možná máte vizi, kterou sami nejste schopni uskutečnit. Dobrou zprávou je, že Písmo říká, že přenos toho, co je potřeba, je již naplánován. Bůh vám nedává vizi, aniž by měl způsob jak ji uskutečnit. Protože jste spravedliví, protože držíte Boha na prvním místě, jste věrní, štědří a dobří k druhým, Bůh říká, že vezme těm, kteří nevyužívají své zdroje pozitivním způsobem. Vezme těm, kteří se zaměřují pouze na sebe a nevyužívají svůj vliv nebo své prostředky na pomoc lidstvu. Přenese to do vašich rukou. Neříká, jak to On udělá, možná díky dobrým šancím a božským spojením, které přicházejí spíše k vám než k někomu jinému. Bude to něco neobvyklého, kde budete mít prostředky k dosažení věcí, o kterých se vám ani nesnilo.Modlitba pro dnešní den:
„Bože, děkuji Ti, že se nikdy nemusím starat o to, jak si mohu splnit své sny, protože jsi vložil svou ruku požehnání na můj život. Děkuji ti, že máš způsoby, jak mi přinést vše, co potřebuji, a to i prostřednictvím převodu toho, co mohlo jít jiným. Věřím, že jsi pro mě připravil skvělé věci. V Ježíšově jménu, Amen."

Original Today's Word by JOEL OSTEEN - www.joelosteen.com

***************************