Jiné dimenze

Menu

Zapomenutý klenot – East 17: HOUSE OF LOVE

Dimenze: Cover songy
Autor: Petr Matějček
Datum: 13. února 2024

 

Objevil jsem znovu, pro mě, zapomenutý klenot. Mega hit devadesátek – East 17 – House of love (Dům lásky). Tehdy se mi písnička líbila, hráli ji všude, ale to jsem netušil, protože jsem neuměl Anglicky, jak hluboké je v ní poselství. Jak neskutečně dobrý, a jak se dnes ukázalo, NADČASOVÝ text v ní je. V té písni je pravda.
Písnička z před třiceti let mne oslovila tak, že ji sem lípnu – přidávám můj překlad a uvažuji, že ho lokalizuji do češtiny, tak aby to sedělo, frázovalo a někdo si to mohl převzít a nazpívat to.
Bylo by hezké šířit toto poselství v češtině.


Války nezastaví žádný politik, protože ten má nacpané kapsy úplatky od zbrojařských firem. Války zastaví jen to, pokud budeme všichni na této planetě společně IN THE HOUSE OF LOVE.
Protože pak nebude nikdo chtít zabíjet druhého.
Proč by to dělal, že?
Ať v roce 0 nebo v roce 2024.

Tak to je. Takže platí:

ONE LOVE - ONE GOD

EVERYBODY IN THE HOUSE OF LOVE

Všichni v domě lásky
Všichni v domě lásky
Jedna láska - jeden bůh
Všichni v domě lásky


Musíme zastavit bolest
a odložit války
Nechte rozvinout sílu lásky uvnitř duše
osvoboďte mysl,
ať se povznese nade vše
Musíme změnit tento svět
do světa lásky
Matka Země je přetížená
ještě jedna válka a mohla by explodovat
Musíme se ohlédnout
a vidět lásku z minulosti
Máme ještě čas to změnit,
ale ten čas se nám rychle krátí

Everybody in the house of love
Everybody in the house of love
One love - one god
Everybody in the house of love

 

We've got to stop the pain
And put the the wars on hold
Let the power of love inside the soul unfold
Free the mind
let it rise above
We've gotta change this world
To a world of love
Mother Earth she's on overload
One more war and she might explode
We've got to look back
And see a love from the past
We've got time to change it
But it's running out fast

Je jedno tvoje barva
Obavy o tvoje vyznání
v domě lásky – jsou všichni svobodní
Všichni do domu lásky...

Kolik slz ještě musíme vyplakat
kolik dalších strachů musí být cítit uvnitř nás
než si uvědomíme, že jsme zašli příliš daleko
Stvořitel dal všemu základ
vzdalujeme se od toho
ale láska nás může vést
zpět na správnou cestu
Musíme zachránit planetu, než vybuchne
svou Matku Zemi musíme milovat
Musíme jí to dát najevo
Bum bum - než vybuchne


Nestarat se o náboženství
nestarat se o víru
v domě lásky – jsou všichni svobodní
Všichni do domu lásky...

Zrozeni, abychom žili – žijeme, abychom zemřeli
naše oči už nevidí, mohou jen plakat
Ale naše Matka Zem je unavená z pláče, už toho má dost
určitě musí vybuchnout, protože to vzdáváme
Postavte dům lásky, dokud máme čas
Příliš mnoho bomb na světě je jako nášlapná mina
Dům lásky je to, co musíme postavit
Minulost je nám k ničemu
pokud zabijeme současnost


Všichni do domu lásky...

Not bothered about your colour
Concerned about your creed
in the house of love - elverybody's free
Everybody in the house of love ...

How many more tears must she cry
How many more fears must be felt inside
Before we realise we've gone too far
The creator created
We tone it apart
But love can guide us
Back on the right road
We've gotta save the planet before she explodes
We've gotta love our motherGotta let her know
Boom boom - before she blows


Not bothered about religion
Not bothered about belief
in the house of love - everybody's
freeEverybody in the house of love ...

Born to live - we live to die
Our eyes can't see they can only cry
But our mother's tired of crying she's had enough
She's gotta surely blow 'cos we're giving up
Build the house oflove while we've got the time
Too many bombs in the world it's like a living mine
The house of love is what we must build
The past won't last
If the present is killed

Everybody in the house of love ...