Jiné dimenze

Menu

Přeloženo do češtiny: EAST 17 - Love - LET IT RAIN / Jen ať prší láska

Dimenze: Cover songy
Autor: Petr Matějček
Datum: 29. února 2024

 

Do našeho krásného jazyka jsem lokalizoval další písničku - LET TI RAIN!.

Krásné zprávy přicházející ze světa od DUTÝCH HLAV, které si lidé navolili za svoje vůdce mne přesvědčuje o tom, že OPRAVDU POSLEDNÍ NADĚJÍ TÉTO CIVILIAZCE, před tím než se sama slavně zničí, JE LÁSKA. Je to smutné? Ne, máte to ve svých rukou. Každý kdo plácá rukama nadšeně válce, každý kdo posílá peníze na zbraně, místo toho, aby když už je má, je poslal třeba na naše pohádky, přispívá k obrazu této planety. Planety Země.

A proto bych si moc přál, aby se splnil text této písničky. Aby jednou Bůh, jen tak pro potěchu, místo kyselých dešťů spustil na naše hlavy déšť lásky. Ale on to nemusí udělat z vlastní vůle. On to udělá, když ho o to jenom požádáme. Co by to asi udělalo z válečnými dutohlavci? Změnilo by to jejich srdce? No, jéje. Mne láska změnila. Dokáže změnit každého. Má tu sílu. Ale musíme jí dát šanci... Musíme to chtít!

Ta šance už je poslední. Víc jich nebude. Jsme na konci cesty. Není za pět minut dvanáct. Jsou dvě minuty po dvanácté. Pokud toto dutohlavci nepochopí, pak se s nimi těch pět procent dobrých lidí, z nichž někteří chodí na naš web, sveze do atomového pekla.

 

👇 Love - let it rain!👇

ONE LOVE - ONE GOD

💖Let it rain! Jen ať prší!💖
Jak procházíme koridorem stvoření
vidíme rozdělené země,
povstal národ proti národu,
srážejí se jak komety,
a nám nezbývá než se MODLIT!
Modlit se za nespatřené
aby bylo viděno očima člověka,
že Nebe a Země jak ruka v ruku se spojí.
Bože, buď vůle Tvá!

 

 

Bacha!

připrav se na na náraz,
připrav svou duši,
aby zvládla, co je třeba
Trochu přitvrdíme
bude to hustý jako zářez motorovou pilou
přidáme tlak beatu, jak když se masožravec zahryzne do kořisti
Znějí nebeské trubky
a trest se valí dolů
Andělé křepčí a pořádně to roztáčí
Mraky se trhají, obloha se otevírá dokořán
Není kam utéct
není kam se schovat

 

Déšť lásky se na mě snáší
přeji si, abych ho neviděl
Chci ho jen cítit
Láska je bezbřehá, bez hranic, nekonečná,
není těžké tomu věřit
A ty ji příjímáš

 

Dovol lásce, ať prší
Ať prší láska,
Láska, jen ať prší
Dovol, ať prší láska
Déšť lásky, jen ať se snáší
dovol lásce, ať prší
ať, prší láska
Láska, ať prší,
Láska

 

 

144 kmenů se na hoře řadí,
jak na odchod ke konečnému počítání
hudba vyřvává
do věčného ticha
Přichází volání kosmu
a planety tančí
a posílají nám nové vlny,
nový úsvit, nový den
A tenhle duchovní prožitek
přichází k tobě
jako vize a vibrace s brutálně něžným dotekem

 

 

je to tvoje láska k Bohu,
a právě teď je čas, abys ji přijal/a

 

 

Déšť lásky se na mě snáší
nemusím ho vidět
prostě ho cítím
láska je nekonečná, bezbřehá, nevyčerpatelná
není těžké tomu věřit
A ty ji příjímáš

 

Jen, ať prší
Jen, ať prší
Jen, ať prší
Jen, ať prší
Jen, ať prší
Jen, ať prší
Jen, ať prší
Jen, ať prší
Dovol lásce, ať prší

 

As we walk through the
Corridor of creation
We see lands divide
Nation against nation
Like comets they collide
And we pray
We pray for the unseen
To be seen by the eyes of man
When heaven and earth are hand in hand
Thy will be doneDamn!

get set for damage
Prepare the soul
To control and manage
Cut the groove
Make it rough like a chainsaw
Inject a beat eat meat like carnivore
Trumpets sound
And wrath pours down
Angels dance to the new groove in town
Clouds part Sky opens wide
No place to run
no place to hide

 

Love rain down on me
Don't want to see it
Just wanna feel it
Love knows no boundary
Gotta believe it
And you'll receive it

  

Love, let it rain
Love, let it rain
Love, let it rain
Love, let it rain
Love, let it rain
Love, let it rain
Love, let it rain
Love, let it rain
LoveTribes 144 on the mount
Like an exodus to the final count
Music is blasting
silence everlasting
The call of the cosmos got the
Planets dancing
2 send a new vibe
New ray new day
A spiritual experience
Is gonna come your way
A vision a vibe with a touch too tender

 

 

Your love to the lord
Now it's time to surrender

 

 

Love rain down on me
Don't wanna see it
just wanna feel it
Love knows no boundary
Gotta believe it
And you'll receive it

 

 

Let it rain
Let it rain
Let it rain
Let it rain
Let it rain
Let it rain
Let it rain
Let it rain
Love, let it rain