Jiné dimenze

Menu

Přeloženo do češtiny: Europe - 👩‍🚀The Final Countdown / Poslední odpočítávní 🚀

Dimenze: Cover songy
Autor: Petr Matějček
Datum: 23. dubna 2024

 

Do našeho krásného jazyka jsem lokalizoval další pecku - The FINAL COUNTDOWN.

Jeden z největších hitů z doby, kdy jsem byl ještě malý. Kdo jí nezná jako by v té době nežil. Chtěl jsem jí přeložil, protože jsem se domníval, že bude o lásce, o končícím vztahu, ale vyšla mi z toho písnička KOSMONAUTSKÁ👩‍🚀 :)😁
Jedna planeta - jedno lidstvo -jedna láska - jeden Bůh

Vykládám si jí tak, že kosmonauté opouští Zemi a vydávají se na cestu vesmírem. A ten kdo jim bude moc, moc, moc chybět nebude žena, ale jejich rodná planeta :) Alespoň tak to chápu a v tomto smyslu jsem to přeložil. Přenesené významy na rozpadající se vztah si dokáži představit jen těžko.
👇 Z textu můžete posoudit👇

🚀💖The Final Countdown / Poslední odpočítávání💖🚀

Odcházíme spolu,
ale i tak je to loučení
A možná se jednou vrátíme
na planetu Zemi, těžko odhadovat co bude...
Myslím, že není koho vinit
opouštíme rodnou hroudu (opouštíme zem)
Budou věci ještě někdy stejné?
Nastává konečné odpočítávání
Poslední odpočet

Míříme k Venuši (Venuši)
A stále letíme vysoko
A protože nás už možná viděli
uvítaj nás všechny, jo
S tolika světelnými roky před sebou
A vším tím, co máme objevit (a prozkoumat)
jsem si jistý, že nám všem bude Země moc chybět

Nastalo konečné odpočítávání
Poslední odpočet
Konečné odpočítávání (čas se krátí)

Poslední odpočítávání, oh
Je to konečné odpočítávání
Poslední odpočet
Konečné odpočítávání (čas se krátí)
Nastalo konečné odpočítávání

Odcházíme spolu
(Poslední odpočet)
Bude nám všem moc chybět
Je to konečné odpočítávání (konečné odpočítávání)

Nastalo konečné odpočítávání
Jo!

We're leavin' together
But still it's farewell
And maybe we'll come back
To Earth, who can tell?
I guess there is no one to blame
We're leaving ground (leaving ground)
Will things ever be the same again?
It's the final countdown
The final countdown

We're headin' for Venus (Venus)
And still we stand tall
'Cause maybe they've seen us
And welcome us all, yeah
With so many light years to go
And things to be found (to be found)
I'm sure that we all miss her so


It's the final countdown
The final countdown
The final countdown (final countdown)

The final countdown, oh
It's the final countdown
The final countdown
The final countdown (final countdown)
It's the final countdown

We're leavin' together
(The final countdown)
We'll all miss her so
It's the final countdown (final countdown)


It's the final countdown
Yeah

Nemá chybu, pobavíte se😁

Taky pobavilo...😁