Jiné dimenze

Menu

Simeon Sworn

Popis: Simeon - mladý bojovník Osady - byl oblíbený u každého. Svou přímou povahou, poctivostí, obětavostí, ochotou a příjemným vystupováním si dokázal získat přízeň okolí. Byl otevřený, upřímný a měl srdce na dlani. Jeho vypracované tělo, znalost umění boje a hezká tvář z něj dělala ideálního adepta pro nelehké úkoly. Byl přirozeně inteligentní a odvážný. Vynikal ve všech kláních, které se mezi mladými muži v Osadě pořádala. Ať už šlo o soupeření v síle, v boji se zbraní i bez, v běhu vytrvalém či rychlostním, ve šplhu, hodu, lukostřelbě...
Měl kakově hnědé oči, černé vlasy krátce střižené po stranách hlavy, uprostřed rozčesané na pěšinku, vzadu dlouhé spadající až pod ramena. Sympatické rysy obličeje vyvolávaly v člověku na první dojem pocity souznění a přátelství.

 

Charisma Simeona Sworna však nevycházelo jenom z pohledné tváře a silného mladého těla. Vycházelo čistě a jasně z podstaty jeho duše. Srdečnost, ochota naslouchat a pomoci druhému, touha být stále lepší a posouvat metu vlastních doposud nabytých dovedností stále dál se odrážela přímo v jeho očích a magicky přitahovala všechny, kdo do nich pohlédli. I přes svůj mladý věk měl v sobě potřebné vlastnosti pro dobrého vůdce. Takového, který dokázal inspirovat a s odvahou a chrabrostí vedl jiné bez ohledu na vlastní prospěch a pohodlí.

Výška: 185 cm
Váha: 80 kg
Věk: 20 let 

 

Zajímavost:

Hlavní zbraň: Simeon skvěle ovládal umění boje muže proti muži beze zbraně. Byl také výborný střelec. Střílel bravurně z luku i samostřílu. Dokázal se díky poctivému tréninku dokonale soustředit. V takových chvílích měl ruku pevnou, mysl jasnou a oko bystré. Jeho hlavní a nejoblíbenější zbraní byl však meč.

Životní krédo: “Být každým nastávajícím dnem lepší a zkušenější, než ve dni předešlém...”

(Sworn nebyl jediným mladým mužem z Osady, který si tuto Ganmalovu poučku vzal za svou. Jako jeden z mála ji však dokázal opravdu naplňovat...)

 

Vlastnosti (maximální hodnota 100):

Sila: 70

Obratnost: 80

Magie: 0

Umění boje: 80

Odvaha: 90

Charakter (dobro:zlo): 90:10

Charisma: 90 


Citace z Artefaktu moci:

(strana 32/33, kapitola Osadní sněm)

     „Simeone?“ vytrhl ho z letargie Ganmalův hlas. „Jsi ochoten vyrazit na cestu na Vzdálené ostrovy a riskovat svůj život pro Osadu?“
     Simeon zalapal po dechu. Nadšená vřava utichla a všichni s napětím čekali, co mladý muž odpoví.
     „Já...“, začal nesměle a rozhlédl se po okolních tvářích.
     Všechny dobře znal. Mnozí z  nich byli jako jeho bratři, k mnohým vzhlížel jako ke svým otcům. Položil by za ně život, když by bylo třeba. Jenže v hloubi svého srdce cítil, že není tím, kdo by mohl zvládnout takový nesnadný úkol. A to mu náhanělo strach. Nevěřil si. Byl plný pochybností o sobě samém.
     „Jsem dost mladý a nezkušený pro takové poslání. Myslím, že by měl jít někdo ze zkušenějších bojovníků. Někdo, kdo už v životě více zažil. Například – Rába Rosáles!“ ukázal směrem na jednoho z nejmohutnějších a nejodvážnějších mužů Osady. Rába měl odvahy na rozdávaní a ještě zbylo. Byl o téměř dvacet let starší než Simeon a jeho životní zkušenosti se mohly na nebezpečné cestě, plné nečekaných dobrodružství, hodit.
     „Ano, Rába! Rosáles... ať jde Rosáles,“ vzkřiklo pár mužů a Ganmal je uklidnil pomalými gesty.
     „Ještě někoho navrhujete?“ zeptal se a přejížděl očima po všech přítomných.
     Nikdo neřekl nic a tak moudrý čaroděj pokračoval: „Dobrá tedy. Budeme volit mezi Simeonem Swornem a Rábou Rosálesem!“